Strategien favner om alle utredningsalternativer og innholder også en tidsplan for arbeidet.