_____________________________________________

13.10.15

På grunn av lave verdier på UV-anlegget må kommunen innføre kokepåbud for abonnenter tilknyttet Elvevoll-Rasteby vannverk.

Det antas at de lave verdiene skyldes den store nedbørsmengden de siste dagene.

Vi vil holde saken oppdatert i denne artikkelen samt på kommunens facebook side.