Lag og foreninger eller andre anleggsutbyggere som skal søke om spillemiddeltilskudd til anlegg i de kommende fire år må melde inn sine planer til kommunen. Det er et krav at anlegg er prioritert i den kommunale planen dersom det skal ytes spillemidler.

Vi ber om at dere fyller ut så mange opplysninger som mulig, slik at det dere sender inn gir oss en best mulig oversikt i det videre planarbeidet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturkonsulent Maria Figenschau tlf. 77 21 29 65 el. 400 288 67, e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no, eller folkehelsekoordinator Synnøve Berntsen Løvland, tlf. 982 89 136, e-post synnove.lovland@storfjord.kommune.no.

Det vil senere bli lagt opp til åpne møter om planen for å gi lag og foreninger, aktuelle institusjoner og privatpersoner mulighet for aktiv deltakelse i planprosessen.

Frist for innsending av skjema: 1. september 2015.

Skjema sendes per post til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN eller per e-post til post@storfjord.kommune.no