Elever boende på Skibotn Mottak skal ha Skibotn samfunnshus som undervisningssted og det er gitt  informasjon i dag til de ulike gruppene.
Bosatte flyktninger møter onsdag kl. 09:00 på Rådhuset.

Øvrige bosatte med rett og plikt til norskopplæring, er og blir kontaktet enkeltvis av lærerne i Voksenopplæringa.

Lykke til med nytt voksenopplæringsår.