Prosjektet skal identifisere behov i regionen og gjennomføre tiltak som bidrar til å øke boligpolitisk kompetanse og at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene. Dette skal gjøres i samarbeid med prosjektmedarbeidere i kommunene, samt med relevante samfunnsaktører, næringslivet på tvers av kommunegrensene, Husbanken og Nord-Troms Studiesenter.

Hvis du synes dette er interessant, er du kanskje den rette personen til å gå inn i prosjektet. Stillingen er 100 % for 1 år, med stor mulighet for forlengelse i ytterligere 1+1 år forutsatt finansiering fra Husbanken og Troms Fylkeskommune.

Hovedoppgaver

 • Prosjektstyring iht. prosjektplanen og rammer
 • Samhandling med samarbeidspartnere
 • Bolig- og tjenestekartlegging iht. behov og gjennomføre tiltak
 • Kompetansearbeid og veiledning
 • Rapportering

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, alternativt kan bred relevant arbeidserfaring veie opp for formalkompetanse
 • Prosjekterfaring
 • Kjennskap til regionen
 • Personlig egnethet

Personen vi søker bør

 • Være god til å samhandle og jobbe på tvers av kommunegrenser
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Være handlingsrettet og ha stor gjennomføringsevne
 • Være resultatorientert

Stillingen medfører en del reising i hele Nord-Troms. Egen bil må disponeres. Storfjord kommune har administrasjonsansvaret på vegne av Nord-Troms kommunene, kontorstedet vil være i Storfjord. Lønn etter avtale.

Tiltredelse snarest.

Spørsmål om stillingen rettes til rådmann Ellen-Beate Lundberg, tlf. 982 89 060, eller til daglig leder i Nord-Troms Regionråd Berit Fjellberg, tlf. 975 67 366.

Søknadsfrist: 29. januar 2015

Søknad sendes elektronisk https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1939#

 

NordTroms Region.jpg                                                            LOGO kontraster former folk.gif