Tema for samiskelevene: Tre stammers møte. Lokalkunnskap, tekstskaping og duodji
Tema for finskelevene: finsk folkemusikk og tegneserieverksted

Språkleiren planlegges og gjennomføres av språknettverket for samisk- og finsklærere i Nord Troms og Regionkontoret for skole i Nord Troms. Språksenteret i Storfjord og i Kåfjord er samarbeidsparter.