Kurset er en del Storfjord kommunes internkontroll for tverrfaglig samhandling og kompetanseheving i Sjumilsstegssatsninga. Kurset har som mål å øke ansattes kompetanse når det gjelder å observere og håndtere tilfeller der det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn/unge. Tema er også å belyse hvilke konsekvenser det har for barn som lever i relasjoner med vold, seksuell misbruk og omsorgssvikt. Meldeplikten og avvergingsplikten vil også bli berørt.

Dersom det er instanser utenfor kommunens egne ansatte som ønsker å delta, så ta kontakt med barnevernleder Ann Britt Holmen.