Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kart

Her finner du informasjon, og tilgang til vår digitale kartløsning. Nederst på denne siden finner du en knapp som vil åpne Digitale kart Nord Troms i et nytt vindu. Vi har også valgt å legge til en knapp for NVE Atlas, dette er NVEs karløsning som kommunen bruker i saksbehandling for å identifisere naturfarer.

I Digitale kart Nord Troms har du tilgang til å digitalt se kommuneplanens arealdel. Vi jobber med å få kommunens reguleringsplaner publisert på samme måte, men dette er ikke klart enda. Har du spørsmål om en reguleringsplan, eller lurer på om ditt område er regulert, ta kontakt med Plan- og driftsetaten eller direkte med kontaktperson under.


Veiledning til bruk av Digitale kart Nord Troms :

Microsoft silverlight og nettleser
For å kunne åpne kartløsningen må du ha innstallert Microsoft Silverlight, og bruke en kompatibel nettleser. Vi anbefaler å bruke Internet Explorer, OBS: nettleserne Chrome og Edge(standard i Windows 10) er ikke kompatible.

Finne eiendom/område
Øverst i vinduet kan du bruke søkefeltet. Ting du kan søke på er: Gårds-og bruksnummer, Stedsnavn, Adresse og Plan. Det kan være lurt å avslutte søket med ",(komma) Storfjord". Dette da karløsningen er felles for Nord Troms, og du vil dermed få søkeresultat for alle kommunene dersom du ikke spesifiserer kommune.

Eventuelt kan du bruke musa og "dra" deg til ønsket område i kartet, for så å dobbeltklikke eller scrolle deg til en passelig målestokk. Nederst i bildet er også navigasjonsverktøy som kan benyttes.

Flere kartvalg
Det er to aktive kart i vinduet, et bakgrunnskart og ett kartlag. Dette vises nederst i vinduet.

Bakgrunnskartet står som standard på vanlig vektorkart, dette inneholder høydekoter, stedsnavn etc.. Andre bakgrunnskart er blandt annet flyfoto, dette er de nyeste flyfotoene vi har tilgang til. Det er forskjellig årgang på bildene rundt om i kommunen.

På kartlag ligger Grunnkart som standard, dette har grenser, bygninger, veg og vann m.m. Hvilke av disse du ønsker vist kan du velge ved å åpne Kartlag fra menyen oppe til høyre. Der kan du også gjøre elementer gjennomsiktige for å få se bakgrunnskartet. Et annet kartlag er Kommuneplan, dette er kommuneplanens arealdel. Tips: denne kan være lur å gjøre litt gjennomsiktig. Mer info om Kommuneplanens arealdel finner du med å klikke her.

Hente informasjon
Avhengig av hvilket kartlag du har aktivt, vil du ha tilgang på en del informasjon. For å finne denne informasjonen må du klikke på det området eller objektet du ønsker informasjon om. Du vil da få en liste over hvilke objekter som befinner seg der du trykte, og du kan velge fra disse. Informasjonsruten viser da alt fra offentlig matrikkeldata (eiendomsnummer, størrelse, registrerte bygg) til arealformål i kommuneplanens arealdel.

Måle og Tegne
Enkle måleverktøy finner nu nederst i vinduet. Tegneverktøy ligger under menyvalget øverst til høyre.

Ytterligere veiledning
Klikk på Hjelp under menyvalget dersom du trenger mer veiledningAndre kart som kan være av interesse:
Kilden - Fra NIBIO, inneholder aktuell informasjon om blant annet markslag(AR5),dyrkbarhet, jordsmonn, skog, og reindrift.
Kulturminnesøk - Fra Riksantikvaren, offentlig nettisde for søking og informasjon om kulturminner.

 

Kontaktinformasjon:

Planlegger Joakim Stensrud Nilsen   Birger Larsen
Telefon: 77 21 28 29             Telefon: 77 21 28 19
E-post: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no          E-post: birger.larsen@storfjord.kommune.no