Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Kultur- og aktivitetskalender

Vil du legge inn et arrangement i kulturkalenderen? Send e-post til kulturkonsulent maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
2016-02-14
11:00 Høymesse (Skrifte, 1. s i fastetiden) Religiøst
2016-02-14
18:00 Årsmøte LHL Storfjord Annet
2016-02-16
Påmeldingsfrist: 4 dagers grunnleggende PC-kurs Annet
2016-02-16
18:00 Velkomstkveld for nye innbyggere Offentlig
2016-02-18
Husfest Kultur
2016-02-20
14:00 Årsmøte Storeng Steindal Trim Idrett&aktivitet
2016-02-20
21:00 Konsert: Steinar Albrigtsen Band
2016-02-22
Bygdekino Kino
2016-03-05
UKM lokalmønstring Kultur
2016-03-06
11:00 Gudstjeneste (4. s i fastetiden) Religiøst
2016-03-13
11:00 Høymesse (Skrifte, Maria budskapsdag) Religiøst
2016-03-17
Vårslepp
2016-03-24
12:00 Høymesse (Høytids. skrifte, Skjærtorsdag) Religiøst
2016-03-24
17:00 Høymesse (Høytidsg. Skrifte, Skjærtorsdag) Religiøst
2016-03-26
12:00 Gudstjeneste (Friluftsgudstj., Påskeaften) Religiøst
2016-03-27
11:00 Høymesse (Høytidstgudstj., 1. påskedag) Religiøst
2016-03-28
11:00 Høymesse (Høytidstg., Skrifte, 2. påskedag) Religiøst
2016-04-03
11:00 Gudstjeneste (Uten nattverd, 2. s. i påsketiden) Religiøst
2016-04-10
11:00 Høymesse (Skrifte, 3. s. i påsketiden) Religiøst
2016-04-17
17:00 Gudstjeneste (Ungdomsgudstj?, 4. s. i påsketiden) Religiøst
2016-05-01
11:00 Gudstjeneste (Familiegudstj.) Religiøst
2016-05-08
11:00 Høymesse (Skrifte, Søndag før pinse) Religiøst
2016-05-15
11:00 Høymesse (Pinsedag) Religiøst
2016-05-16
11:00 Høymesse (Skrifte, 2. pinsedag) Religiøst
2016-05-17
10:00 Gudstjeneste (Familiegudstj.) Religiøst
2016-05-17
12:00 Gudstjeneste (Familiegudstj.) Religiøst
2016-06-04
16:00 Samtalegudstjeneste Religiøst
2016-06-05
10:30 Høymesse (Konfirmasjon Skibotn, 3. s. i treenighetst) Religiøst
2016-06-05
12:30 Høymesse (Konfirmasjon Hatteng, 3. s. i treenighetst) Religiøst

Jeg vil...