Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Forespørsel om innsyn

Det legges daglig ut offentlig journal på kommunens hjemmeside, og saksbehandling av innsynsforespørsler tas fortløpende.

Forespørsel om innsyn i dokumenter kan rettes til post@storfjord.kommune.no  Oppgi da løpenummer.