Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
Tornedalsrådet skole

Tornedalsrådet - nordlig arbeidsgruppe skolesamarbeid

Skolesamarbeid

Onsdag 11. mars møttes representanter for de 6 nordligste kommunene i Tornedalsrådet for å konkretisere skolesamarbeidet mellom kommunene og over landegrensene.
(2009-03-16) [Les mer...]

Internasjonalt arbeid

Storfjord kommune er en del av Nordkalotten og det er etablert ulike samarbeidsorgan som skal bidra til økt samhandling over grensene.
(2008-09-01) [Les mer...]