Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Butikk

Storfjord kommune har til salgs lokalpatriotiske t-skjorter, bygdebøker, kart osv. Her finner du en oversikt over de enkelte salgsvarene.

Ønsker du å bestille kan du sende en e-post til post@storfjord.kommune.no.

matauk

Matauk og gortto - noen fugler og fuglenavn

Fugleboka Matauk og gortto er et resultat av et dokumentasjonsprosjekt av lokale fuglenavn som språksenteret har gjennomført og et større elevprosjekt vi har gjennomført med småtrinnselever i kommunen. Boka inneholder fugleillustrasjoner laget av 2. klasseelever, fuglenavn på samisk, kvensk og finsk, og små kulturhistoriske fortellinger knyttet til hver enkelt fugleart. Prosjektet har vært med på å øke bevisstheten rundt fuglearter, fuglenavn og språk generelt blant de deltagende skoleelevene.

Utgiver: Jøger

Utsalgssteder: Språksenteret (Skibotn), Rådhuset (Hatteng)

Bestilling: silja.mattila@storfjord.kommune.no

Pris kr. 100,-.
Eventuell porto kommer i tillegg.

 

t-skjorter

Flerspråklige t-skjorter

Kommunestyret i Storfjord har tidligere vedtatt trespråklig skilting av bygdene i kommunen. Det kan dessverre ta litt tid før skiltingen er på plass. Storfjord språksenter (merkenavn Jøger) har valgt å lage t-skjorter med bygdenavnene på, slik at vi utålmodige kan få skryte av trespråklige stedsnavn likevel. Tskjortebygdene i første omgang er Elvevoll, Oteren, Hatteng og Skibotn.

Utgiver: Jøger

Utsalgssteder: Språksenteret (Skibotn), Rådhuset (Hatteng), Valmuen (Oteren).

Bestilling: silja.mattila@storfjord.kommune.no

Pris kr. 170,-.
Eventuell porto kommer i tillegg.

bygdeordbok

Bygdeordbok for Storfjord

Bygdeordboka fra Storfjord er sluttproduktet fra en serie med ordjaktskafeer som blei arrangert våren 2011. Målet med prosjektet var å skape blest om gamle dialektord samt å dokumentere den unike flerspråklige arven vi har her i Nord-Norge. Bygdeordboka er delt inn i temaer, og hvert tema igjen er delt opp i fire: norske ord, dølaord, samiske ord og kvenske ord. Svært mange gamle kvenske og samiske ord brukes den dag i dag som 'helt ordinære norske ord'. Boka er gratis.

Utgiver: Storfjord kommune 2011

Hentested: Rådhuset

Bestilling: maria.figenschau@storfjord.kommune.no

Pris kr. 0,-

stedsnavn i storfjord

Stedsnavn i Storfjord av Roald A Larsen

Samlinga "Stedsnavn i Storfjord" av Roald A Larsen inneholder stedsnavn fra hele kommunen. Dette skriver Roald A Larsen sjøl i sitt forord til boka:

"Storfjord er en tre-språklig kommune, og samme sted kan ha navn på både norsk, samisk og finsk. Ofte med forskjellig betydning. På noen steder kan det ha vært brukt flere forskjellige navn på samme språk. Jeg har forsøkt å finne ut hva betydningen av de forskjellige navn er. Der det opplagt ligger i navnet er det greit. Men ofte er det ikke mulig å finne ut hva riktig betydning er. Det kan vel også forekomme misforståelse av betydningen i noen tilfelle. Jeg har prøvd å gjøre mitt beste for å forklare stedsnavnene."

Utgiver: Storfjord kommune 2009 (4. opplag)

Pris kr. 250,-. UTSOLGT per i dag.
Eventuell porto kommer i tillegg.

Lyngen Regionhistorie Bind I

Lyngen regionhistorie bind I - Fra istid til Læstadius av Helge Guttormsen

Lyngen regionhistorie bind I forteller en allmenn historie fra de eldste tider opp til 1850 om regionen som tilhørte den gamle Lyngen storkommune - Lyngen, Kåfjord, Storfjord og Sørfjord, samt hele Ullsfjorden. Boken er rikt illustrert, med 250 bilder, 86 kartfigurer, 41 figurer, foruten 10 tegninger og 36 tabeller. Bakerst i boken er det et fyldig emne, steds- og personregister med sidehenvisninger.

Utgiver: Lyngen bygdebok 2005

Pris kr. 200,-
Eventuell porto kommer i tillegg.

Lyngen Regionhistorie Bind II

Lyngen regionhistorie bind II - I stille vær, i storm og vind av Einar Richter-Hanssen

Lyngen regionhistorie bind II forteller en allmenn historie fra perioden 1850 - 1930 om regionen som tilhørte den gamle Lyngen storkommune - Sørfjord, Lyngen, Kåfjord og Storfjord. Boken er rikt illustrert, med hele 224 bilder, 21 tegninger, 42 tabeller/figurer og 16 kart. Bakerst i boken er det et fyldig emne, steds- og personregister med sidehenvisninger.

Utgiver: Lyngen bygdebok 2004

Pris kr. 200,-
Eventuell porto kommer i tillegg.

 

Jeg vil...