Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
stillinger

Plan- og driftsetaten har ledig 80 % fast stilling som vaktmester fra 5.10.15.

80 % Fast stilling som vaktmester ved plan- og driftsetaten – id 51

(2015-06-23) [Les mer...]
stillinger

Helse- og omsorgsetaten

Ledige stillinger - helgestillinger i Behandlende avdeling

Det utlyses ledige helgestillinger ved Behandlende avdeling, sykehjemsavdelinga. Søknadsfrist: 04.07.15

(2015-06-23) [Les mer...]
stillinger

Barnevernstjenesten

Ledige stillinger

Det er 2 ledige stillinger i barnevernstjenesten med søknadsfrist 15.juni 2015.

(2015-05-27) [Les mer...]
stillinger

Behandlende avdeling

Sommerjobb for ungdom på sykehjemmet

Er du mellom 14  og til og med 17 år? Søk jobb som trivselsmedarbeider på sykehjemmet Åsen. Søknadsfrist 22. mai 2015.

(2015-05-08) [Les mer...]
stillinger

PPT Lyngen, Balsfjord og Storfjord

Ledig stilling som spesialpedagog/logoped

Det er ledig en 100 % fast stilling som spesialpedagog / logoped fra 01.08.2015 ved PPT. Søknadsfrist: 18.5.15

(2015-05-06) [Les mer om stillingen her:]
stillinger

Oppvekst og kulturetaten

Ledige stillinger

Det er ledig to faste lærerstillinger i Voksenopplæringa fra 1.8.2015. Det er også ledige lærervikariater i grunnskolen fra 1.8.2015. Søknadsfirst: 18.mai 2015

(2015-05-04) [Les mer om stillingene: ]
stillinger

Åsen omsorgssenter søker tilkallingsvikarer

Åsen omsorgssenter søker etter tilkallingsvikarer som helsefagarbeidere/assistenter fra snarest.

(2014-11-17) [Les mer...]