Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
stillinger

Ledig stilling som rådmann

Vi søker en tydelig og handlingsdyktig rådmann. Søknadsfrist 25. februar 2015.

(2015-01-26) [Les mer...]
stillinger

Brukerstyrt personlig assistent, 25 % stilling.

Ledig stilling

2. gangs utlysning!

ID-NR 1.  

(2015-01-14) [Les mer...]
stillinger

Ledig stilling som hjelpemiddelkontakt

Det lyses ut fast stilling som hjelpemiddelkontakt 30% i Forebyggende tjeneste. Stillingen er ledig fra snarest.

(2015-01-13) [Les mer...]
Stillinger Utlysning

Boligutvikling i Nord-Troms

Spennende prosjektlederstilling

Kommunene i Nord-Troms region har alle utfordringer med boligforsyning, både som en del av stedsutvikling, integrering og bomiljøtiltak, og det å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, flyktninger og andre. Nord-Troms Regionråd har derfor etablert et interkommunalt boligpolitisk og boligsosialt samarbeid. I den forbindelse skal det gjennomføres et prosjekt - regional boligutvikling. Hovedmålet for satsningen er å øke fokuset og styrke kompetansen innen boligpolitisk arbeid i kommunene som skal bidra til boligutvikling, utbygging og boligforsyning.

 

(2015-01-12) [Les mer...]
stillinger

Åsen omsorgssenter søker tilkallingsvikarer

Åsen omsorgssenter søker etter tilkallingsvikarer som helsefagarbeidere/assistenter fra snarest.

(2014-11-17) [Les mer...]
stillinger

Storfjordskolene

Ledige lærerstillinger

Det er ledig 80 % fast finsklærerstilling ved Skibotn skole og tre vikariater for lærere i svangerskapspermisjon og studiepermisjon ved Skibotn og Hatteng skole. Søknadsfrist: 5 november 2014.

(2014-10-21) [Les mer...]