Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
stillinger

RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms

Ledig stilling: Regional ungdomskonsulent (50 % årsvikariat)

RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har ledig 1 års vikariat som regional ungdomskonsulent i 50 % stilling. Søknadsfrist: 03.10.2016.

(2016-09-20) [Les mer...]
stillinger

Nord-Troms regionen

Ledig stilling: Prosjektleder helseteknologi/velferdsteknologi

Nord-Troms samarbeidet har fått prosjektmidler til prosjekt innen helseteknologi. I den forbindelse utlyses stilling som prosjektleder. Søknadsfrist: 30.09.16.

(2016-09-19) [Les mer...]
stillinger

Rusomsorgen og psykisk helse

Ledig stilling: prosjektstilling sosialarbeider for eldre

Storfjord kommune ved Forebyggende avdeling, rus og psykisk helse, har blitt tildelt prosjektmidler til kommunalt rusarbeid og lyser ut følgende prosjektstilling som 2. gangs utlysning. Søknadsfrist: 01.10.16.

(2016-09-15) [Les mer...]
stillinger

Ledig stilling - prosjektleder interkommunalt barnevernssamarbeid

De 6 kommunene i Nord-Troms har vedtatt å utrede samarbeid innen barneverntjenesten. Det søkes etter 100 % stilling som prosjektleder. Søknadsfrist 30.09.16.

(2016-09-14) [Les mer...]
stillinger

Voksenopplæringa

Ledig stilling lærer i Voksenopplæringa

Det er ledig 100 % vikariat for lærer i Voksenopplæringa fra 1.11.16-31.7.17. Søknadsfrist: 1.okt. 2016

(2016-09-12) [Les mer...]
Kulturlek

Skoler og barnehager

Tilkallingsvikarer

Barnehager og grunnskoler inkl. SFO vil ha behov for tilkallingsvikarer framover. Hvis du tror at dette kan være noe for deg, så ta en telefon eller kontakte den eller de institusjonene du ønsker å vikariere i. Barnehagene og skolene samabeider om vikarer og det betyr at du kan jobbe som vikar på flere arbeidssteder etter avtale.

(2016-08-16) [Les mer...]
stillinger

Voksenopplæringa

Vikariat voksenopplæringa

Voksenopplæringa har behov for lærer i 100 % stilling som vikar i ukene 21, 22, 23 (man. 23.5.- fre.10.6). Noe for deg?

(2016-04-26) [Les mer...]
Stillinger Utlysning

Forebyggende avdeling

Omsorgen for utviklingshemmede søker etter tilkallingsvikarer


Omsorgen for utviklingshemmede søker etter tilkallingsvikarer.

(2015-09-21) [Les mer...]
velkommen

Oppvekst og kulturetaten

Kan DU være tilkallingsvikar?

Det er behov for tilkallingsvikarer i barnehagene, grunnskolene og Voksenopplæringa. Ta kontakt med den enkelte avdeling dersom du er interessert eller ønsker mer informasjon om arbeidsoppgaver.
 

(2015-09-02) [Les mer...]