Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
stillinger

Ledige stillinger i Behandlende avdeling

Sykehjemsavdelingen - langtidsenhet har faste stillinger ledig fra 01.09.16. Søknadsfrist: 05.07.16.

(2016-06-23) [Les mer...]
stillinger

Kulturskolen

Ledige stillinger

Det er ledig to vikariater i kulturskolen fra 1.august 2016. Søknadsfrist er fre. 25.juni.

(2016-06-14) [Les mer...]
stillinger

Rusomsorgen og psykisk helse

Ledige stillinger - tre prosjektstillinger

Storfjord kommune har fått prosjektmidler til rusomsorgen og lyser derfor ut tre prosjektstillinger. Søknadsfrist 26. juni 2016.

(2016-06-02) [Les mer...]
stillinger

Grunnskolene

Ledige lærerstillinger

Tilsettingsutvalget har forlenget søknadsfristen på flg. to lærerstillinger. Fast finsklærerstilling ID 104 ved Skibotn skole og midlertidig stilling (vikariat) som lærer inntil 100 % ved Hatteng skole. Ny søknadsfrist er 6.juni 2016.

(2016-05-30) [Les mer...]
stillinger

Voksenopplæringa

Vikariat voksenopplæringa

Voksenopplæringa har behov for lærer i 100 % stilling som vikar i ukene 21, 22, 23 (man. 23.5.- fre.10.6). Noe for deg?

(2016-04-26) [Les mer...]
Stillinger Utlysning

Forebyggende avdeling

Omsorgen for utviklingshemmede søker etter tilkallingsvikarer


Omsorgen for utviklingshemmede søker etter tilkallingsvikarer.

(2015-09-21) [Les mer...]
velkommen

Oppvekst og kulturetaten

Kan DU være tilkallingsvikar?

Det er behov for tilkallingsvikarer i barnehagene, grunnskolene og Voksenopplæringa. Ta kontakt med den enkelte avdeling dersom du er interessert eller ønsker mer informasjon om arbeidsoppgaver.
 

(2015-09-02) [Les mer...]
stillinger

Behandlende avdeling

Brukerstyrt personlig assistent - tilkallingsvikar

Behandlende avdeling søker etter tilkallingsvikar for brukerstyrt personlig assistent ordning.

(2015-09-02) [Les mer...]