Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
stillinger

Stilling ledig - nærings- og utviklingsrådgiver ID 61

I Storfjord kommune er det ledig et vikariat som nærings- og utviklingsrådgiver fra snarest. Søknadsfrist 26. oktober 2015.

(2015-10-05) [Les mer...]
Stillinger Utlysning

Forebyggende avdeling

Omsorgen for utviklingshemmede søker etter tilkallingsvikarer


Omsorgen for utviklingshemmede søker etter tilkallingsvikarer.

(2015-09-21) [Les mer...]
Stillinger Utlysning

Helse- og omsorgsetaten

Behandlende avdeling søker tilkallingsvikarer


Åsen omsorgssenter og hjemmetjenesten søker etter tilkallingsvikarer som sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, fra snarest.

(2015-09-11) [Les mer...]
velkommen

Oppvekst og kulturetaten

Kan DU være tilkallingsvikar?

Det er behov for tilkallingsvikarer i barnehagene, grunnskolene og Voksenopplæringa. Ta kontakt med den enkelte avdeling dersom du er interessert eller ønsker mer informasjon om arbeidsoppgaver.
 

(2015-09-02) [Les mer...]
stillinger

Behandlende avdeling

Brukerstyrt personlig assistent - tilkallingsvikar

Behandlende avdeling søker etter tilkallingsvikar for brukerstyrt personlig assistent ordning.

(2015-09-02) [Les mer...]
stillinger

PPT for Balsfjord,Lyngen g Storfjord

Ledig stilling som ped.psyk rådgiver

Det er ledig 100 % stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver/ spesialpedagog ved PPT kontoret som er lokalisert i Nordkjosbotn. Søknadsfrist: 11.9.15

(2015-08-24) [Les mer...]
stillinger

Plan- og driftsetaten har ledig 80 % fast stilling som vaktmester fra 5.10.15.

80 % Fast stilling som vaktmester ved plan- og driftsetaten – id 51

(2015-06-23) [Les mer...]