Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
stillinger

Plan- og driftsetaten

Ledig stilling: 36 % fast stilling som renholder

(2014-11-27) [Les mer...]
stillinger

Åsen omsorgssenter søker tilkallingsvikarer

Åsen omsorgssenter søker etter tilkallingsvikarer som helsefagarbeidere/assistenter fra snarest.

(2014-11-17) [Les mer...]
stillinger

PPT for Lyngen, Balsfjord og Storfjord

Stilling ledig

Det er ledig 50 % fast stilling som psykolog ved PPT for Lyngen, Balsfjord og Storfjord. Søknadsfrist: fredag 7.november 2014

(2014-10-21) [Les mer...]
stillinger

Storfjordskolene

Ledige lærerstillinger

Det er ledig 80 % fast finsklærerstilling ved Skibotn skole og tre vikariater for lærere i svangerskapspermisjon og studiepermisjon ved Skibotn og Hatteng skole. Søknadsfrist: 5 november 2014.

(2014-10-21) [Les mer...]
ishavskysten_150x100

Ishavskysten friluftsråd

Ledig stilling

Ishavskysten friluftsråd ser etter en prosjektleder til kartlegging av friluftsområder.

(2014-10-10) [Les mer...]
stillinger

Helse- og omsorgsetaten

Ledig stilling: helsesøster 50 % fast stilling (id 1870)

Helsehuset  består av to fastlegehjemler, en turnuslege, jordmor, fysioterapitjeneste og 1,5 årsverk som helsesøster. Kommunen har nå ledig en 50 % stilling som helsesøster.

(2014-09-19) [Les mer...]
stillinger

Renholdsvikar

Storfjord kommune har stort behov for renholdsvikarer som ønsker å bli tilkalt ved behov. Ved Oteren – Hatteng - Skibotn område. Har du ledig kapasitet og ønsker å bli kontaktet om arbeid – Skriv – Ring – send melding eller mail.

(2013-01-22) [Les mer...]