Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Vannkran

Oppdatert 21.10.14

Kokepåbud Opphevet: Vannverket i Elvevolldalen

Kokepåbudet oppheves fra og med i dag 21.10.14
Vi kan melde om god vannkvalitet og godt trykk i Elvevoll vannverk igjen.

(2014-10-21) [Les mer...]
NVE

Revidert plan for utbedring av flomskader langs Kitdalselva

Lokal høring

Lokal høring av revidert plan for utbedringer av flomskader langs Kitdalselva. Svarfrist 27.10.14 kl 1200

(2014-10-17) [Les mer...]
Feiing

Storfjord kommune har igangsatt feiing i deler av kommunen

Plan for tilsyn og feiing, 2014

Storfjord kommune har inngått samarbeidsavtale med Tromsø brann- og redning, som nå er i gang med å utføre feiing og tilsyn i kommunen. Det er lagt følgende plan for tilsyn og feiing:

(2014-10-03) [Les mer...]
Vannkran

Stubbeng - Tømmernes 24.09.14

Midlertidig stenging av vann

Reparasjon av vannlekkasje på Stubbeng den 24.09.14 fra kl 0900. Beregnet fullført reparasjon kl 1400 med forbehold.

(2014-09-22) [Les mer...]
Vannkran

Oppdatert 13.08.14

Kokepåbudet oppheves

Gjelder abonnenter tilknyttet Elvevoll-Rasteby vannverk.

(2014-08-13) [Les mer...]
kratt

Klipp hekk og busker – Tenk trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken.
Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet.
Neste uke starter skolene igjen og vi i ønsker at flest mulig av elevene skal gå og sykle, sier Elsa Klemetsen i Trygg Trafikk Troms.

(2014-08-12) [Les mer...]
regninger

Utsending av faktura for festeavgift 2014

Faktura for festeavgift for 2014 vil bli sendt ut i løpet av september 2014. Dette til orientering.

(2014-07-10) [Les mer...]
radon

Storfjord kommune

Resultat av radonmåling

(2014-06-17) [Les mer...]
information

Gjelder Solstad

Melding om utkobling av strøm

Tromskraft melder om utkobling av strøm på Solstad, onsdag 4. juni fra kl. 09:00 til  kl. 14:00 pga. arbeid på høyspentnettet.

(2014-06-03) [Les mer...]
Vannkran

Ny melding fra Toslab

Oppdatering kokepåbud i Skibotn

Kokepåbud i Skibotn oppheves fra og med i dag onsdag 28.05.14

(2014-05-28) [Les mer...]