Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Vannkran

Fra og med i dag 01.10.15 er det innført kokepåbud

Kokepåbud Elvevoll - Rasteby vannverk 01.10.15

Dette skyldes lave grenseverdier på UV- verdiene i vannet.

Plan- og driftsetaten undersøker mærmere, og inntil videre må alle abonnenter koke vann som skal brukers til drikke og matlaging.

Det vil bli oppdatert på kommunens hjemmesider.

(2015-10-01) [Les mer...]
Vannkran

Stubbeng

Arbeid på vannledning

Førstkommende mandag (28.09.15) begynner kommunen med arbeid på vannledningen på Stubbeng.

(2015-09-25) [Les mer...]
Forskrift_150x149

Høring: Forskrift om gebyrregulativ m.m.

Storfjord plan- og driftsstyret har i møtet den 19.06.2015 vedtatt å legge ut på høring "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn - delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" og "Gebyrregulativ og betalingssatser".

(2015-06-22) [Les mer...]
vaktmester

Vaktordning for vaktmestertjenester i påska 2015

Denne vaktordningen gjelder kun ved akutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden. Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til etter påska.

(2015-03-25) [Les mer...]
Vannkran

18.02.2015 kl.0830-1300

Vannavstenging Stubbeng-Tømmernes

På grunn av reparasjon av vannlekkasje.

(2015-02-17) [Les mer...]
Skuter

Gjeldene fra 14.02.15 kl.0900

Åpning av løypenettet

På grunn av meldt lavere skredfare på www.varsom.no, melder kriseledelsen at de merkede skuterløypene åpnes fra 14.02.15 klokken 0900.

For oppdatert informasjon om løypenettet se her

(2015-02-13) [Les mer...]
information_150x150

Gjelder fra 16.02.15 kl. 0800

Midlertidig stenging av Gammelveien i Skibotn

På grunn av arbeider med sentrumsplanen i Skibotn, vil Gammelveien være midlertidig stengt i utkjøring til E6 i nordre ende fra 16.02.15.

(2015-02-12) [Les mer...]
Aktiv Nor

Informasjon

Sølvkre på Hatteng skole

(2015-02-11) [Les mer...]