Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

vaktmester

Vaktordning for vaktmestertjenester i jula 2014

Denne vaktordningen gjelder kun ved akutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden. Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til over nyttår.

(2014-12-12) [Les mer...]
Vannkran

Vannlekkasje på Oteren

Reparasjon på vannleding Oteren

Abonnenter i Oteren området og mot Hatteng vil oppleve begrenset trykk, eller full stopp i vannforsyning i dag, 08.12.14. Kommunen arbeider med å utbedre dette.

(2014-12-08) [Les mer...]

Elvestad til Larsbergan

Melding fra Troms Kraft

Kunder på strekningen fra Elvestad til Larsbergan utkobles lørdag 15. november fra kl. 15:00 til ca. kl. 16:30  pga. arbeid på høyspentnettet.

(2014-11-13) [Les mer...]
Bilde storfjord

Har du viktig informasjon om vannforekomster i Storfjord kommune?

Vanndirektivet skal innføres og kommunen ønsker hjelp til å registrere vannforekomster som kan være forurenset eller antatt viktig samfunnsøkonomisk.

Frist for tilbakemelding senest 10.11.14

Norge har underskrevet på at det ikke er lov å forringe vannforekomster i Europa (EØS-avtalen 2009).

(2014-11-03) [Les mer]
Vannkran

Oppdatert 21.10.14

Kokepåbud Opphevet: Vannverket i Elvevolldalen

Kokepåbudet oppheves fra og med i dag 21.10.14
Vi kan melde om god vannkvalitet og godt trykk i Elvevoll vannverk igjen.

(2014-10-21) [Les mer...]
NVE

Revidert plan for utbedring av flomskader langs Kitdalselva

Lokal høring

Lokal høring av revidert plan for utbedringer av flomskader langs Kitdalselva. Svarfrist 27.10.14 kl 1200

(2014-10-17) [Les mer...]
Feiing

Storfjord kommune har igangsatt feiing i deler av kommunen

Plan for tilsyn og feiing, 2014

Storfjord kommune har inngått samarbeidsavtale med Tromsø brann- og redning, som nå er i gang med å utføre feiing og tilsyn i kommunen. Det er lagt følgende plan for tilsyn og feiing:

(2014-10-03) [Les mer...]
Vannkran

Stubbeng - Tømmernes 24.09.14

Midlertidig stenging av vann

Reparasjon av vannlekkasje på Stubbeng den 24.09.14 fra kl 0900. Beregnet fullført reparasjon kl 1400 med forbehold.

(2014-09-22) [Les mer...]
Vannkran

Oppdatert 13.08.14

Kokepåbudet oppheves

Gjelder abonnenter tilknyttet Elvevoll-Rasteby vannverk.

(2014-08-13) [Les mer...]
kratt

Klipp hekk og busker – Tenk trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken.
Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet.
Neste uke starter skolene igjen og vi i ønsker at flest mulig av elevene skal gå og sykle, sier Elsa Klemetsen i Trygg Trafikk Troms.

(2014-08-12) [Les mer...]