Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Vann og avløp

Gjelder indre del av Storfjord og vestersiden

Kokepåbudet oppheves ved Elvevoll og Tverrdalen vannverk 22.12.16

UV-verdien er nå på godkjent nivå. Kommunen varsler derfor om at drikkevann ikke må kokes.


(2016-12-22) [Les mer...]
Vann og avløp

Gjelder indre del av Storfjord og vestersiden

Kokepåbud Elvevoll og Tverrdalen vannverk 20.12.16

På grunn av siste døgns store nedbørsmengder har UV-verdien sunket under godkjent nivå. Kommunen varsler derfor om at drikkevann må kokes. Det er ikke påvist forurensing i vannet, men UV-bestrålingen er ikke tilstrekkelig. Det vil sendes ut nytt varsel når kokepåbudet oppheves. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.

(2016-12-20) [Les mer...]
Vannkran

05.10.16

Reparasjon på vannledning, Skibotn

Abonnenter langs Gammelveien, mellom Olderelva og LHL-klinikkene, vil bli uten vann mellom 0900 og 1200 i morgen onsdag 05.10.16.

(2016-10-04) [Les mer...]
Info logo

Plan- og driftsetaten informerer

Saksbehandlingsdager på tirsdager og torsdager

Plan- og driftsetaten opplever stort trykk på våre saksbehandlere. For å få satt av tid til effektiv saksbehandling legges det opp til to saksbehandlingsdager (tirsdager og torsdager) hvor kontorene til våre saksbehandlere på plan- og driftsavdelingen er stengt. Ut over det vil det selvsagt også bli saksbehandlet, men da med åpning for andre henvendelser inn i mellom.

(2016-09-16) [Les mer...]
Vann og avløp

Det er dårlig trykk på vannet ved Apaja vannverk, dette pga. feil på pumpene.

Dårlig vanntrykk ved Apaja vannverk.

Storfjord kommune beklager ulempen dette vil medføre. Våre dyktige vaktmestre er på saken og håper på å få utbedrett dette fort.

(2016-09-13) [Les mer...]
Penger

Festeavgift for 2016

Fakturering av festeavgift for 2016 vil utføres i perioden september/oktober 2016. Dette til informasjon.

(2016-08-30) [Les mer...]
Vannkran

Elvevoll/Rasteby- Kokepåbud gitt 28.07.2016 oppheves

Kokepåbud gitt 28.07.2016 oppheves. Da UV-verdien nå er på ett godkjent nivå.

(2016-07-29) [Les mer...]
Vannkran

Kokepåbud Elvevoll/Rasteby vannverk 28.07.16

På grunn av siste døgns store nedbørsmengder har UV-verdien sunket under godkjent nivå. Kommunen varsler derfor om at drikkevann må kokes. Det er ikke påvist forurensing i vannet, men UV-bestrålingen er ikke tilstrekkelig. Det vil sendes ut nytt varsel når kokepåbudet oppheves. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.

(2016-07-28) [Les mer...]
Info logo

Gjelder fra 30.06.16 kl. 1000 til 01.07.16 ca. kl.1200

Midlertidig stenging av Gammelveien v/ Sørmo Tre i Skibotn

(2016-06-29) [Les mer...]
Kommunelogo Storfjord kommune korrekt

Storfjord kommune ønsker å komme i kontakt med private utleiere.

Bolig ønskes leid

(2016-06-09) [Les mer...]