Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Vannkran

Lørdag 28.11.15

Reparasjon på vannledning, Oteren

Storfjord kommune vil gjennomføre reparasjon på vannledningen på Oteren førskommende lørdag. Abonnenter sør for krysset mellom E6/E8 og Fv.868 (Bankbygget) vil bli uten vannforsyning fra kl.0800 til 1400. Stegningstiden kan utvides noe dersom arbeidet krever dette.

Etter fullførte arbeider kan det forekomme noe grums i vannet.

(2015-11-25) [Les mer...]
Vannkran

OPPDATERT 08.10.15: Kokepåbud opphevet

Kokepåbud Elvevoll - Rasteby vannverk 01.10.15

Fra og med i dag 01.10.15 er det innført kokepåbud

Dette skyldes lave grenseverdier på UV- verdiene i vannet.

Plan- og driftsetaten undersøker mærmere, og inntil videre må alle abonnenter koke vann som skal brukers til drikke og matlaging.

Det vil bli oppdatert på kommunens hjemmesider.

--------------------------------------------------------------------------------------------

08.10.15

Kokepåbudet er opphevet. UV-verdiene er målt til trygge verdier.

(2015-10-08) [Les mer...]
Vannkran

Stubbeng

Arbeid på vannledning

Førstkommende mandag (28.09.15) begynner kommunen med arbeid på vannledningen på Stubbeng.

(2015-09-25) [Les mer...]
Forskrift_150x149

Høring: Forskrift om gebyrregulativ m.m.

Storfjord plan- og driftsstyret har i møtet den 19.06.2015 vedtatt å legge ut på høring "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn - delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" og "Gebyrregulativ og betalingssatser".

(2015-06-22) [Les mer...]
vaktmester

Vaktordning for vaktmestertjenester i påska 2015

Denne vaktordningen gjelder kun ved akutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden. Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til etter påska.

(2015-03-25) [Les mer...]
Vannkran

18.02.2015 kl.0830-1300

Vannavstenging Stubbeng-Tømmernes

På grunn av reparasjon av vannlekkasje.

(2015-02-17) [Les mer...]
Skuter

Gjeldene fra 14.02.15 kl.0900

Åpning av løypenettet

På grunn av meldt lavere skredfare på www.varsom.no, melder kriseledelsen at de merkede skuterløypene åpnes fra 14.02.15 klokken 0900.

For oppdatert informasjon om løypenettet se her

(2015-02-13) [Les mer...]