Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Vannkran

Elvevoll/Rasteby- Kokepåbud gitt 28.07.2016 oppheves

Kokepåbud gitt 28.07.2016 oppheves. Da UV-verdien nå er på ett godkjent nivå.

(2016-07-29) [Les mer...]
Vannkran

Kokepåbud Elvevoll/Rasteby vannverk 28.07.16

På grunn av siste døgns store nedbørsmengder har UV-verdien sunket under godkjent nivå. Kommunen varsler derfor om at drikkevann må kokes. Det er ikke påvist forurensing i vannet, men UV-bestrålingen er ikke tilstrekkelig. Det vil sendes ut nytt varsel når kokepåbudet oppheves. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.

(2016-07-28) [Les mer...]
Info logo

Gjelder fra 30.06.16 kl. 1000 til 01.07.16 ca. kl.1200

Midlertidig stenging av Gammelveien v/ Sørmo Tre i Skibotn

(2016-06-29) [Les mer...]
Kommunelogo Storfjord kommune korrekt

Storfjord kommune ønsker å komme i kontakt med private utleiere.

Bolig ønskes leid

(2016-06-09) [Les mer...]
kommunevåpen

Sommerjobb i Storfjord kommune

Storfjord kommune søker etter ungdom som kan jobbe med miljørettet tiltak sommeren 2016.

(2016-06-01) [Les mer...]
Vannkran

Kokepåbudet Elvevoll-Rasteby vannverk oppheves

Kokepåbudet som ble innført 15.03.16 blir opphevet fra i dag 14.04.16 ca. kl. 14.

(2016-04-14) [Les mer...]
Spørsmålstegn

Slik kan du motta telefonvarsling- UMS

Storfjord kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Nå kan du som innbygger eller kontaktperson for bedrifter kontrollere og eventuelt endre informasjon om deg for slik varsling.

(2016-04-14) [Les mer...]
Vannkran

Midlertidig kokepåbud for abonnenter tilhørende Indre Storfjord vannverk

Midlertidig kokepåbud i perioden 14.04.16 kl. 08.00 til 15.04.16 kl. 08.00

(2016-04-13) [Les mer...]
vaktmester

Vaktordning for vaktmestertjenester i påska 2016

Denne vaktordningen gjelder kun ved akutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden. Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til etter påska.

(2016-03-04) [Les mer...]