Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Info logo

Gebyrer og betalingssatser 2017

Kommunestyret har vedtatt nye gebyrer og betalingssatser for 2017. Alle gebyrer og betalingssatser er samlet i samme oversikt. De nye prisene finner du her

(2017-01-11) [Les mer...]

Oppdatert januar 2016

Barnehage og SFO

(2016-01-01) [Les mer...]

Oppdatert januar 2016

Kulturskole

(2016-01-01) [Les mer...]

Oppdatert januar 2016

Voksenopplæring

(2016-01-01) [Les mer...]

Tomtepriser i Storfjord kommune

Tomtepriser for 2016. Det er ulike tomtepriser i Storfjord, blant annet avhengig av om tomta er i regulerte felt eller ikke. Her finner du det gjeldende prisregulativet.

(2015-02-27) [Les mer...]

Helse- og omsorgsetaten

Prisliste pleie og omsorgstjenester 2014

Under finner du en oversikt over gjeldene egenandeler (priser) for pleie og omsorg i Storfjord kommune.

(2014-07-01) [Les mer...]