Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Tomtepriser i Storfjord kommune

Tomtepriser for 2015. Det er ulike tomtepriser i Storfjord, blant annet avhengig av om tomta er i regulerte felt eller ikke. Her finner du det gjeldende prisregulativet.

(2015-02-27) [Les mer...]

Helse- og omsorgsetaten

Prisliste pleie og omsorgstjenester 2014

Under finner du en oversikt over gjeldene egenandeler (priser) for pleie og omsorg i Storfjord kommune.

(2014-07-01) [Les mer...]

Oppdatert januar 2015

Barnehage og SFO

(2008-08-31) [Les mer...]

Oppdatert januar 2015

Kulturskole

(2008-08-31) [Les mer...]

Oppdatert januar 2015

Voksenopplæring

(2011-01-07) [Les mer...]