Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Helse- og omsorgsetaten

Prisliste pleie og omsorgstjenester 2014

Under finner du en oversikt over gjeldene egenandeler (priser) for pleie og omsorg i Storfjord kommune.

(2014-07-01) [Les mer...]

Oppdatert januar 2015

Barnehage og SFO

(2008-08-31) [Les mer...]

Oppdatert januar 2015

Kulturskole

(2008-08-31) [Les mer...]

Oppdatert januar 2015

Voksenopplæring

(2011-01-07) [Les mer...]