Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

NAV Storfjord

NAV

NAV Storfjord åpnet høsten 2008 og er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere NAV trygd, NAV arbeid og kommunens sosialtjeneste jobber i lag for å finne gode løsninger for innbyggene.

Kontaktinformasjon

 

Postadresse: 9046 Oteren
Besøksadresse: Hatteng
Åpningstider: kl. 10 - 15 alle dager
Telefon: 77 28 58 00
Telefaks: 77 28 58 01
E-post:

nav.storfjord@nav.no

 

 Benedicte Lilleng er NAV-leder i Storfjord.

Samordna tilbud – en dør inn

Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å 
• Registrere deg som arbeidssøker
• Lete etter ledige jobber
• Logge deg på Din side
• Bytte fastlege
• Utføre pensjonsberegning med mer.

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp.

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss
  • Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvike sykefravær og utstøting fra arbeidslivet
  • Vi har et bredt spekter av virkemidler (lenke) og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet 

Se også www.nav.no/troms
 

Jeg vil...