Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
scooter

Sammenbindingsløypa

Skuterløype åpnet

Skibotn Motorsportklubb har meldt til kommunen at følgende løyper nå er merket:

(2015-01-26) [Les mer...]
Skuter

Vedtak fra Fylkesmannen i Troms

Avslag på søknad om ny skuterløype Galggo - Stuora Rassajavri

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann § 8 avslår Fylkesmannen ny løype fra Galggo —Stuora Rassajavri.

(2014-07-17) [Les mer...]
Snøscooter

Skog- og utmark

Status snøscooterløypene

(2010-02-24) [Les mer...]
kart

Skog- og utmark

Kart over snøscooterløypene

Her finner du kart over løypenettet for snøscooter i Storfjord.
(2009-03-02) [Les mer...]
lover og reglementer

Skog- og utmark

Lover og forskrifter for snøscooterbruk

Her finner du både de sentrale og de lokale lovene og forskriftene som gjelder for snøscooterkjøring.
(2009-03-02) [Les mer...]
Skjema

Skog- og utmark

Skjema for dispensasjonsøknad

Skjema for dispensasjonsøknad. Skrives ut. Fyll inn nødvendig informasjon. Sendes til: Storfjord kommune, 9046 Oteren.
(2009-03-02) [Les mer...]