Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Skog- og utmark

Status snøscooterløypene

Snøscooter

Opplysninger om kjøreforhold får vi bl.a. fra snøscooterforeningene og enkeltbrukere av løypene. Det vil derfor være prisverdig at brukere av løypene kan gi beskjed til Storfjord kommune 77 21 28 00 post@storfjord.kommune.no om endringer i kjøreforhold.

Det tillates ikke motorisert ferdsel utenfor oppmerket løypetrase. Er det behov for dette må det søkes om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Dette gjøres til kommunen. Før kommunen behandler denne søknaden skal det innhentes en skriftlig godkjenning fra grunneier. Ved brudd på lov om motorferdsel har grunneier retten til å stenge løypa over sin eiendom.

Scooterløypene stenger hvert år straks det blir barmark, dvs. snøfritt i løypa, og senest 4. mai. Det blir ikke gitt tillatelse til kjøring ut over dette.

Sist oppdatert: 16.01.2017

Mortendalsløypa
Løypa starter ved Lyngskroa, går forbi Otertun, opp gjennom Mortendalen, over Sauenakken, krysser Postdalen, forbi Signaldalsvannet, til Vassdal gård og videre til Paras.

Åpen fra Otertun til Parras

 

Parasløypa

Starter ved Rognli gård øverst i Signaldalen, opp Parasdalen, inn mot Parasbotn, over Visiedga og Valljihat til Veltvannet.

Åpen fra 14.01.17

Kitdalsløypa Starter på Hatteng, følger det meste av Kitdalselva opp til Søreng, gjennom Sørdalen til Cazajavri, over Oksefjellsmåvannene gjennom Breidalen til Veltvannet. Ved Cazajavri tar det av en løype til hyttene i østenden av vannet og en til Allibergvannene.

Åpen fra Hatteng til Veltvatnet , Hyttene og Allibergan

Sammenbindingsløypa Fra Kitdalsløypa ved Veltvannet opp langs Doggejohka, over Doggejavrit og Sallorassajavrit, nord og øst for Salloaivi til Bossojohka og Moalkejavri.

Stengt

Skibotnløypa Starter ved Gammelveien, går opp til Skytterhuset på Olderbakken, kryser E-8, over Nedre- og Øvrevannene, langs E-8 til Brennfjell leir og Brennfjell camping. Ved Brennfjell leir krysser løypa E-8 og går opp lia til Stolpefjellmyra, langs veien til Bjørnskogen, under Favroslatnja, krysser Lullelva under Aksogaikungorsa, forbi Speinivannet over Halsefjellet ned mot Doggejohka og Rovvejohna på høyde ca. 530, nedover lia mot Dalmunningen, krysser E-8 og følger høyspentlinjen mot Stortippen og Perskogen camping, herfra over høyden til utløpet av Galgojavri, videre over Moalkejavri, øst for Bossovarri til riksgrensen ved E-8.

Åpen

Jeg vil...