Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste, og gir tilbud til personer som ønsker å endre levevaner gjennom veiledning og tilpassede tiltak innen områdene fysisk aktivitet, kosthold og røyke- og snusslutt. Målgruppen er personer som har behov for hjelp og støtte til å endre levevaner p.g.a. at du har, eller har risiko for, å utvikle livsstilssykdommer (som f.eks. diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, overvekt, kols, høyt blodtrykk). Gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud er det fokus på endring av vaner og livsstil, samt veiledning til å gjøre helsemessige gode valg. Målet er bedre helse og økt livskvalitet.

Henvisning til Frisklivssentralen kan du få hos lege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV, eller du kan kontakte Frisklivssentralen direkte for å få en frisklivsresept.

Frisklivsresept

En frisklivsresept varer i 3 måneder, og starter med en innledende helsesamtale med fokus på situasjonen nå og motivasjon for endring av levevaner. Det settes opp konkrete frisklivsmål og lages en plan for perioden. Deltagerne blir fulgt opp individuelt og/ eller i grupper etter eget ønske og behov. Etter 3 måneder gjennomføres en avsluttende helsesamtale der reseptperioden oppsummeres og videre påbegynt levevaneendring på egenhånd står i fokus. Der er mulig å få en ny reseptperiode hvis det skulle være behov for det. Tilbudet er gratis.

Frisklivstrening

Frisklivstreningene foregår i grupper inne i gymsal og/ eller ute i naturen. Nivået blir tilpasset den enkelte deltaker. I tillegg er det mulighet for egentrening i treningsrommet på Oteren, samt få tilpasset individuelt treningsprogram. Det er også muligheter for å delta i bassenggruppe.

Kostholdsveiledning

Individuell kostholdsveiledning med fokus på å endre kostvaner i en positiv retning.

Bra mat- kurs arrangeres ved behov, og er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke bevisstheten om matvarer og matvarevalg, øke motivaskjon til å endre vaner, få praktiske råd i hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Mottoet er "små skritt - Store forbedringer".

Røyke- og snusavvenning

Individuell veiledning med fokus på røyke- og/ eller snusslutt.

Røyke- og snusavvenningskurs er et gruppebasert tilbud som arrangeres ved behov. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte og på de 3 neste møtene jobbes det med å opprettholde røyk/ snusfriheten og motivasjonen.

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen i Storfjord, Helsehuset, 9046 Oteren

Kommunefysioterapeut Synnøve Berntsen Løvland
Telefon 77 21 29 15 el. 982 89 136
E-post frisklivssentralen@storfjord.kommune.no el. synnove.lovland@storfjord.kommune.no

 

Jeg vil...