Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
kompetansefeiring1

Kvalitetskommuneprogrammet

Feiret kompetanseheving

Storfjord kommune inviterte i dag alle ansatte som har tatt utdanning i løpet av 2009 til ei feiring med kaffe og kaker.
(2010-03-25) [Les mer...]
Fagbrevfeiring 001

Kvalitetskommuneprogrammet

Ny giv med fagbrev

I går kunne Kvalitetskommuneprogrammet i Storfjord kommune feire at fire nye renholdere har avlagt fagbrev og heretter kan kalle seg renholdsoperatører.
(2010-02-25) [Les mer...]
kk_profil[1]_150x93

Kvalitetskommuneprogrammet

Arbeidsgruppenes presentasjoner

Arbeidsgruppe renhold, deltid og Åsen presenterte det arbeidet som er gjort så langt i Kvalitetskommuneprogrammet på nettverkssamling i Tromsø 30.9. - 1.10.09.
(2009-11-02) [Les mer...]
kk_profil[1]_150x93

Kvalitetskommuneprogrammet

Slutt på desimalstillinger

Kommunestyret har vedtatt at alle stillinger skal rundes oppover til nærmeste hele 5%. Tiltaket er med på å redusere uønsket deltid i kommunen.
(2009-07-03) [Les mer...]
kk_profil[1]_150x93

Kvalitetskommuneprogrammet

Lokal lønnsstige for renholdsstillinger

Som et bidrag for å rekruttere renholdere til kommunen har kommunestyret vedtatt en lokal lønnsstige for renholdere. Forslaget kom opprinnelig fra styringsgruppa i Kvalitetskommunesprogrammet.
(2009-07-01) [Les mer...]
Deltid

Kvalitetskommuneprogrammet

Til alle deltidsansatte i Storfjord kommune

I mai måned skulle alle faste ansatte som har deltidsstilling, fått vedlagt et skjema om deltidsbank sammen med lønnsslippen.
(2009-06-12) [Les mer...]
Delidsgruppa_150x113

Kvalitetskommuneprogrammet

Skal bli lettere for interne søkere

Som en del av kvalitetskommuneprogrammet ønsker arbeidsgiver så langt det lar seg gjøre å bidra til å fjerne uønska deltid. Deltidsgruppa har jobba fram en rekke tiltak i den forbindelse.
(2009-04-03) [Les mer...]
Deltid

Kvalitetskommuneprogrammet

Kartlegging av uønsket deltid

Som et av tre innsatsområder i Kvalitetskommuneprogrammet ønsker Storfjord kommune å sette fokus på uønsket deltid.
(2009-02-17) [Les mer...]
Elisabeth og Mona

Kvalitetskommuneprogrammet

Økt kompetanse gir økt arbeidsglede

Elisabeth Henriksen og Mona Lambela er to av fem renholdere i Storfjord kommune som nå er i ferd med å ta fagbrev som renholdsoperatører.
(2009-02-13) [Les mer...]
Kvalitetskommune

Kvalitetskommuneprogrammet

Påminnelse brukerundersøkelse i eldreomsorgen

Da det er kommet inn svært lite svar på brukerundersøkelsen ser vi at det er nødvendig å sende ut en påminnelse om dette, samtidig som vi utsetter svarfristen til 10/2-09.
(2009-01-20) [Les mer...]