Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

fuglebok

Storfjord språksenter

Digitalisert fuglebok

Storfjord språksenter har startet feiringa av Språkåret 2013 med nettpublisering av fugleboka Matauk og gortto, nå også på nynorsk.
(2013-01-15) [Les mer...]
sametinget

Storfjord språksenter

Storfjord språksenter fast drift

Da har vi fått bekrefta det vi har venta på så lenge: Sametinget har i kveld vedtatt at Storfjord språksenter får fast årlig driftstilskudd på kr. 602 000
(2012-11-29) [Les mer...]
kart storfjord

Storfjord språksenter

Fast tilskudd

Da ser det svært lyst ut for fast finansiering av Storfjord språksenter fom 1.janaur 2013.Sametingsrådet har lagt inn fast årlig tilskudd til Storfjord språksenter på Sametingets budsjett.
(2012-11-09) [Les mer...]
Fjæra

Grunnskolene i Nord Troms

Språkreise 2012 - Giellamatki – Kielimatka

Elever som har finsk og samisk som språk på ungdomstrinnet i grunnskolene i Nord-Troms, samles 17.-19. april til språksamling på Eidebakken skole i Lyngen. Tema på samlingen er kystkultur
(2012-04-13) [Les mer...]
sametinget

Storfjord språksenter

Fast finansieringsordning

Storfjord kommune har i snart 3 år drevet Storfjord språksenter som et prosjekt. Nå kan det se ut for at det legges til rette for fast drift fom 2013.
(2012-03-12) [Les mer...]
Nyttårsraketter

Noregs mållag

Gratulasjon fra Noregs mållag

Storfjord kommune har mottatt flg. anerkjennelse og gratulasjon fra Noregs mållag:
(2012-01-16) [Les mer...]
graffitiverksted2

Storfjord språksenter

Prosjektmidler fra Sametinget

Sametingsrådet har bevilget kr. 415 000 til drift av Storfjord språksenter for 2011, noe som er i hht søknad.
(2011-05-12) [Les mer...]
Penger

Storfjord språksenter

Driftsstøtte

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har innvilget kr. 660 000 i drift -og prosjektstøtte til Storfjord språksenter for 2011.
(2011-03-25) [Les mer...]
graffitiverksted2

Storfjord språksenter

Kurstilbud våren 2011

Språksenteret sine kurstilbud for våren er klart.
(2011-02-17) [Les mer...]
graffitiverksted2

Storfjord språksenter

Årsplan 2011

(2011-02-17) [Les mer...]