Prosjektet er initiert fra Fylkesmannen i Troms, og er et nasjonalt rekrutteringstiltak for å øke andelen menn i barnehagene. Formålet har vært å vise ungdomsskolegutter at det å jobbe i barnehage er attraktivt og et yrke for framtida. Prosjektet er nå avsluttet og det er ikke klart om om det lyses ut nye prosjektmidler for neste barnehageår.