Oppvekst og utdanning omfatter følgende tjenester (les mer i menyen til venstre)

  • Barnehage
  • Grunnskoler
  • Barnevern
  • Voksenopplæring
  • Bibliotek
  • Storfjord språksenter
  • Logoped

Tjenestene innenfor oppvekst- og utdanningssektoren er organisert gjennom oppvekst- og kulturetaten, samt biblioteket som studiebibliotek.

Kontaktinformasjon

Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng,
Telefon: 77 21 29 40 el. 400 28 866  
E-post may-tove.lilleng@storfjord.kommune.no

Biblioteksjef Marianne Langånes
Telefon 77 21 29 69  
E-post marianne.langanes@storfjord.kommune.no