Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sjumilssteget for barn og unge

Storfjord kommune er en aktiv Sjumilsstegskommune der FNs barnekonvensjon ligger til grunn for vårt tverrfaglige arbeid. Alle etater og avdelinger i kommunen jobber systematisk sammen tverrfaglig for å gi barn/unge den beste oppveksten og oppfølging de kan få. De sju stegene er:

  • medbestemmelse
  • god omsorg
  • god helse
  • et fullverdig liv
  • særskilt vern og støtte
  • vern mot overgrep
  • god utdanning

For å sikre at vi kommer videre i arbeidet, har vi utarbeidet en internkontroll som lever i organisasjonen og som rulleres og korrigeres to ganger i året i sjumilsstegets vår- og høstmøte.