• PP-tjenesten skal kartlegge vansker og skrive sakkyndige tilrådinger om tiltak.
  • PP-tjenesten skal gi råd, veiledning og direkte hjelp.
  • PP-tjenesten skal arbeide i forhold til system, det vil vanligvis si pedagogiske system som barnehager, skoler eller mindre enheter som klasser og personalgrupper.
  • PP-tjenesten skal være tilvisende instans til hjelpetilbud i 2. og 3.linje som helsetjeneste, Bup, habiliteringstjeneste, kompetansesentre og andre etater i kommunen.
  • PP-tjenesten er også tiltenkt en koordinerende funksjon i det lokale hjelpeapparat for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.
  • PPT skal samarbeide med andre etater.

PP-tjenesten skal ta imot meldinger fra foreldre, fra barn/ungdommer sjøl, fra personale i barnehage, grunnskole og voksenopplæring, fra andre hjelpetjenester i kommunen som barnevern, helsetjeneste og NAV.

Kontaktinformasjon

PPT-kontoret er å finne  i  Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn (Kuben)
All post til PPT sendes til:  Balsfjord kommune, PPT  Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Telefon: 77 72 26 20
Videokonferanse: ip 37.252.116.47 - Easy meeting kortnr: 774841

e-post: postppt@balsfjord.kommune.no
Tjenesteleder: Renate Brox
 

Vårt sentralbord er betjent slik:
Mandag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Fredag  08:00 - 15:00