Slik sorterer du vanlig husholdningsavfall

  • Matavfall skal i posen med grønne prikker
  • Plastemballasje skal i posen med lilla prikker
  • Papir, papp og kartong/ melkekartong skal i posen med blå prikker
  • Restavfall skal i hvite poser eller brukte handleposer som vrenges.

Glass, metall, tekstiler osv.

Vi oppfordrer alle til å sortere alt avfall, alltid. Her finner du returordninger for andre typer avfall enn det som kan leveres i avfallsdunk.

Glass og metall
Utenfor Joker Skibotn og Coop Hatteng

Tekstiler
Miljøstasjonen, Skibotndalen og Oteren sentrum

Batterier, lyspærer, lysrør og småelektrisk
Inne på Joker Skibotn og Coop Hatteng

Registrering av lukt fra miljøstasjonen i Skibotn

På folkemøtet med Origo Skibotn og  Rå Biopark tidligere i februar var lukt fra miljøstasjonen i Skibotn et tema. For å få et bedre innblikk i luktproblematikken så har de nå tatt frem et skjema som man kan fylle i når man opplever lukt.

Når du opplever at det lukter så klikk på lenken nedenfor så kommer du til skjemaet for luktregistrering:
https://forms.office.com/e/LBSETS3JRY