Storfjord brann og redning

Storfjord brann og redning (SBR) er en av tre beredskapsavdelinger under Lyngenfjord brann og redning.

SBR er et deltidsbrannvesen bestående av 16 konstabler, inklusive fire utrykningsledere og lokal brannmester. Styrken er satt opp med mannskap på to brannstasjoner; Hatteng og Skibotn. Blant konstablene er omtrent halvparten røykdykkere og like mange har førerkort klasse C kode 160.

Hatteng stasjon består av:

 • Hovedbrannbil,
 • Tankbil,
 • Redningsbil
 • En vaktbil.

Skibotn stasjon består av:

 • Hovedbrannbil
 • Mannskapsbil.

SBR er satt opp og trent for blant annet å kunne håndtere ulike branner/ røykdykking, trafikkulykker, overflateredning og miljøutslipp. Vi har også hjertestartere tilgjengelig både på Hatteng og i Skibotn.

Lyngen brann og redning

Lyngen brann og redning har døgnkontinuerlig vakt med 1 befal og en maskinist,stasjonert på Lyngseidet.

Det er tre stasjoner i kommunen:        

Lyngseidet brannstasjon
Lyngseidet brannstasjon er hovedstasjon i Lyngen og består av:

 • 14 brannkonstabler, inkl. utrykningsledere og røykdykkere 
 • Mannskapsbil (2000L)
 • Tankbil (6000L)
 • Fremskutt enhet (250L)
 • Båt 16 fot (15 hk)                                   

Furuflaten brannstasjon
Furuflaten brannstasjon består av:

 • 10 brannkonstabler, inkl. utrykningsledere og røykdykkere 
 • Mannskapsbil (2000L)    

Lenangen brannstasjon
Lenangen brannstasjon består av:

 •  10 brannkonstabler
 •  Manskapsbil (2500L)
 • Depot på Lenangsøra                               

Kåfjord brann og redning

Kåfjord brannvesen er et av tre beredskapsavdelinger under Lyngenfjord brann og redning. Brannvesenet er et deltidsbrannvesen med en befalsvakt i tilknytting til hoved brannstasjon lokalisert i Olderdalen.

Olderdalen Brannstasjon består av:

 • befalsvakt
 • Mannskapsbil (3000 liter)
 • Tankbil (14000 liter)
 • Vaktbil 
 • 9 stk konstabler

Manndalen brannstasjon består av:

 • Mannskapsbil (2000 liter)
 • 4 stk konstabler

Birtavarre Depot består av:

 • Mannskapsbil (500 liter)
 • 3 stk brannkonstabler