Medlemmer av kommunens kriseledelse

Den kommunale kriseledelsen vil, etter den første akuttfase, være:

Faste medlemmer:

 • Ordfører (Informasjonsansvarlig)

 • Varaordfører (Ordførers stedfortreder) (Informasjonsansvarlig)

 • Kommunedirektør (Operativ kriseleder)

 • Kommunalsjef Miljø, plan- og beredskap

 • Kommunalsjef Helse og omsorg

 • Kommunalsjef Oppvekst 

 • Brannsjef

 • Informasjonskoordinator (sekretær serviceavdelingen)

 

Stedfortredere:

 • Andre ”fagpersoner” kommunale eller eksterne som anses nødvendige

Varsling av kriseledelsen

Kriseledelsen varsles manuelt pr. telefon

 • Ordfører og Kommunedirektør varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av brannsjef, brannmester, politiet eller annen myndighet. Oppnås det ikke kontakt med noen av disse varsles i rekkefølge:

  1. Kommunalsjef miljø, plan og beredskap

  2. Kommunalsjef oppvekst 

  3. Kommunalsjef helse og omsorg

 • Ordfører og Kommunedirektør har løpende dialog og vurderer krisens omfang.

 • Kommunedirektør innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

   

Geir Varvik

Ordfører
Informasjonsansvarlig

 

772 12 808

911 65 017

Inger Heiskel

Varaordfører

 

 

400 28 810

Maria Figenschau

Konst. kommunedirektør

 

 

400 28 867

Dag Myrvoll

Kommunalsjef Miljø, plan og beredskap

 

772 12 820

982 89 052

Doris Utby

Kommunalsjef Helse og omsorg

 

 

994 84 373

Benedicte Lilleng

Kommunalsjef Oppvekst

 

 

400 28 866

Rolf Vidar Olsen

Brannsjef

 

 

469 05 606