Medlemmer av kommunens kriseledelse

Den kommunale kriseledelsen vil, etter den første akuttfase, være:

Faste medlemmer:

Ordfører (Informasjonsansvarlig)

Varaordfører (Ordførers stedfortreder) (Informasjonsansvarlig)

Kommunedirektør (Operativ kriseleder)

Avdelingsleder teknisk drift og beredskap

Kommunalsjef Helse og omsorg

Kommunalsjef Oppvekst og kultur

Brannsjef

Informasjonskoordinator (sekretær serviceavdelingen)

 

Stedfortredere:

Andre ”fagpersoner” kommunale eller eksterne som anses nødvendige

Varsling av kriseledelsen

Kriseledelsen varsles manuelt pr. telefon

Ordfører og Kommunedirektør varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av brannsjef, brannmester, politiet eller annen myndighet. Oppnås det ikke kontakt med noen av disse varsles i rekkefølge:

Avdelingsleder teknisk drift og beredskap

Kommunalsjef oppvekst 

Kommunalsjef helse og omsorg

Ordfører og Kommunedirektør har løpende dialog og vurderer krisens omfang.

Kommunedirektør innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

 

Geir Varvik Ordfører
Informasjonsansvarlig
    911 65 017
Jill Fagerli Varaordfører     920 53 135
Maria Figenschau Kommunedirektør     400 28 867
Kim Norrie Avdelingsleder teknisk drift og beredskap     400 28 859
Doris Utby Kommunalsjef Helse og omsorg     400 28 850
Benedicte Lilleng Kommunalsjef Oppvekst og kultur     400 28 866
Rolf Vidar Olsen Brannsjef     469 05 606