Den kommunale kriseledelsen vil, etter den første akuttfase, være:

Faste medlemmer:

 • Ordfører (Informasjonsansvarlig)

 • Varaordfører (Ordførers stedfortreder) (Informasjonsansvarlig)

 • Rådmann (Operativ kriseleder)

 • Plan- og driftssjef

 • Avdelingsleder – Helse og omsorg

 • Oppvekst og kultursjef

 • Brannmester

 • Informasjonskoordinator (fagleder serviceavdelingen)

 

Stedfortredere:

 • Andre ”fagpersoner” kommunale eller eksterne som anses nødvendige

Varsling av kriseledelsen

Kriseledelsen varsles manuelt pr. telefon

 • Ordfører og Rådmannen varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av brannmester, politiet eller annen myndighet. Oppnås det ikke kontakt med noen av disse varsles i rekkefølge:

  1. Plan- og driftssjef

  2. Etatsleder for oppvekst og kultur

  3. Avdelingsleder Helse og omsorg

 • Ordfører og Rådmannen har løpende dialog og vurderer krisens omfang.

 • Rådmannen innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

   

Geir Varvik

Ordfører Informasjonsansvarlig

 

772 12 808

911 65 017

Inger Heiskel

Varaordfører

 

400 28 810

400 28 810

Willy Ørnebakk

Rådmann

 

772 12 811

911 74 752

Øistein NiIsen

Plan- og driftsleder

 

772 12 820

958 48 328

Ann-Monica Wingstad

Avdelingsleder Helse og omsorg

 

 

412 00 071

 

 

 

 

 

May-Tove Lilleng

Oppvekst- og kultursjef

918 64 639

772 12 940

400 28 866

Rolf Vidar Olsen

Brannmester

 

772 12 800

772 12 823

982 89 115