Den kommunale kriseledelsen vil, etter den første akuttfase, være:

Faste medlemmer:

 • Ordfører (Informasjonsansvarlig)

 • Varaordfører (Ordførers stedfortreder) (Informasjonsansvarlig)

 • Rådmann (Operativ kriseleder)

 • Kontorsjef (rådmannens stedfortreder)??

 • Plan- og driftssjef

 • Avdelingsleder – Behandlende avdeling

 • Oppvekst- og kultursjef

 • Brannmester

 • Informasjonskoordinator (fagleder serviceavdelingen)

 

Stedfortredere:

 • Avdelingsleder- Forebyggende avdeling (Stedfortreder for leder behandlende avd.)

 • Andre ”fagpersoner” kommunale eller eksterne som anses nødvendige

Varsling av kriseledelsen

Kriseledelsen varsles manuelt pr. telefon – se 2.1 Kommunal kriseledelse.

 • Ordfører og Rådmannen varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av brannmester, politiet eller annen myndighet. Oppnås det ikke kontakt med noen av disse varsles i rekkefølge:

  1. Plan- og driftssjef

  2. Etatsleder for oppvekst og kultur

  3. Avdelingsleder behandlende avdeling

 • Ordfører og Rådmannen har løpende dialog og vurderer krisens omfang.

 • Rådmannen innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

   

Knut Jentoft

Ordfører Informasjonsansvarlig

 

772 12 808

480 65 176

Hanne Braathen

Varaordfører

 

400 28 811

400 28 811

Trond Roger Larsen

Rådmann

 

772 12 811

982 89 062

Trond Arne Hoe

Plan- og driftsleder

913 63 488

772 12 820

913 63 488

Anne Rasmussen

Avdelingsleder behandlende avdeling

915 87 411

777 14 788

982 89 143

Anne Lena Dreyer

Avdelingsleder forebyggende avdeling

957 75 568

 

982 89 142

May-Tove Lilleng

Oppvekst- og kultursjef

918 64 639

772 12 940

400 28 866

Rolf Vidar Olsen

Brannmester

 

772 12 800

772 12 823

982 89 115