Storfjord kommune kommunevåpen

Motivet for Storfjord kommunes våpen er Læstadiusvalmuen. Denne valmuen har en spesiell tilknytning til kommunen. Den er oppkalt etter botanikeren og predikanten Lars Levi Læstadius, og er å finne i grenseområdene ved Treriksrøysa i Storfjord kommune.

Læstadiusvalmuen i tre pass symboliserer religiøs, kulturell og sosial enhet i kommunen og i de tilstøtende kommuner i Sverige og Finland, at Storfjord er åsted for ”tre stammers møte”, og at vi har felles grense med tre land.

Er du pins-samler, eller interessert i en pin med Storfjord kommunes våpen av andre årsaker, kan du ta kontakt med oss på tlf. {-CONTACTINFO VAL='PHONE'-}. Vi tar betalt kr. 50,- for hver pin.

Det er for øvrig egne retningslinjer for hvordan kommunevåpenet kan benyttes. Disse finner du under reglementer til venstre dller nederst på denne siden.