Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt. Se skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg. Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på deres sider.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Storfjord kommune senest 14 dager før vielse.

Du kan levere attesten på rådhuset, eller sende til
Storfjord kommune, Ordførerkontoret
Oldersletta 1
9046 Oteren
eller post@storfjord.kommune.no

Alle som ønsker det, kan gifte seg borgerlig i Storfjord kommune.

Det er tre funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordfører, varaordfører og rådmann.

Pris og tidspunkt for vielse

  • Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag.

  • Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og kommunen.

  • Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.

  • Kommunen tilbyr ordførerens kontor til seremonien.

Har dere spørsmål?

Ta kontakt med ordfører Geir Varvik på telefon: 911 65 017