Personalleder har følgende arbeidsområder i tillegg til overordnet ledelse av avd. for personal og service:

 • Strategisk personalplanlegging og ledelse

 • Lønnspolitikk/forhandlinger/tariff

 • Arbeidsrettslige tema

 • Tilsettinger (faste) og oppsigelser

 • Lærlingeordningen

 • Nedbemanningsprosesser

 • Stillingsbank

 • Deltidsbank

 • Oppdatering av ulike personalreglement + evt. nye
   

HMS:

 • IA-arbeidet (herunder blant annet oppfølging sykefravær, sykefraværsrutiner, m.m)

 • Oppfølging av vernerunder. Ansvar for gjennomføring av vernerunder på Rådhuset

 • Avvik og avvikshåndtering

 • Gaver/hedersmerker til ansatte som har jobbet i kommunen i 25 og 35 år

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

 • Kontakt opp mor bedriftshelsetjeneste, pr i dag INVENI bedriftshelsetjeneste

 • AKAN oppfølging og retningslinjer

 • Kompetanseplan


Lønn

Har du spørsmål knyttet til lønn finner du mer informasjon her.

Kontaktinformasjon

Personalleder Nina Kristiansen 
Telefon: 77 21 28 12, mob.tlf. 982 89144
E-post: nina.kristiansen@storfjord.kommune.no

Konstituert personalleder Jill Fagerli
Telefon: 77 21 28 12, mob.tlf 982 89 068
E-post: jill.fagerli@storfjord.kommune.no