Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fradeling, oppmåling og matrikkel

Søknader om fradeling krever behandling og vedtak etter plan- og bygningsloven. Dersom ikke alt er i henhold til bestemmelser i kommuneplanens arealdel og/eller evt. reguleringsplan/reguleringsbestemmelser, må det søkes om dispensasjon for bestemmelsen/bestemmelsene som ikke er i henhold til gjeldende planverk.  Etter at vedtak om fradeling er fattet følger oppmålingsforretningen bestemmelsene i matrikkelloven/matrikkelforskriften. Under er det beskrivelse av begge prosessene. I kurante saker er det saksbehandler som gjør vedtak. I saker som ikke er kurante vil saken behandles politisk av Storfjord plan- og driftsstyre. De har møter om lag hver annen måned.

Her finner du også informasjon vedrørende adressetildeling, retting av matrikkelen, sammenslåing av matrikkelenheter, opplysninger om avkjørsel m.m.

Ansatte

Oddbjørn Nilsen

Kommunalsjef Utvikling

Tlf.: 917 89 746
E-post: oddbjorn.nilsen@storfjord.kommune.no

Kim Nyland Norrie

Ingeniør (spørsmål om kommunal vei)

Telefon: 400 28 859
E-post: mdb@storfjord.kommune.no  

Birger Larsen

Landmåler (spørsmål om oppmåling og matrikkel)

Telefon: 400 28 819
E-post: mdb@storfjord.kommune.no  

Marit Lillebo Figenschau

Rådgiver (spørsmål om fradeling og matrikkel)

Telefon: 77 21 28 82
E-post: marit.figenschau@storfjord.kommune.no