Kulturkontoret jobber med tilrettelegging og saksbehandling på en rekke felt, blant annet:

  • driftsmidler til lag og foreninger
  • tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv (f.eks. trimpostkasser)
  • tildeling av gratis treningstid i kommunale bygg
  • saksbehandling av steds- og veinavn
  • kulturminner
  • UKM - Ung Kultur Møtes

For øvrig er vi lokalt kontaktpunkt for Nord-Troms museum, og deltar i regionalt og internasjonalt kultursamarbeid gjennom blant annet Tornedalsrådet.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kulturkontoret kan hjelpe deg med følgende:

  • Gi veiledning om søkeprosessen for kommunale kulturmidler, friluftsmidler, spillemidler, kulturvernmidler og andre aktuelle tilskuddsordninger.
  • Svare på spørsmål om framgangsmåte og saksbehandling i kultursaker.
  • Svare på andre spørsmål innafor kultursektoren.

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent Maria Figenschau (mandag, onsdag og fredag)
Telefon: 77 21 29 65 el. 400 28 867  
E-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no