Ledig tomt Johan Beck-Veien
Området Skibotn

Om området

I området er det nærhet til barne- og ungdomsskole, barnehage, butikk, idrettshall, skytesenter, lysløype, flott turterreng, kafè, basseng (Skibotn Rehabilitering) m.m.

Johan Beck-veien
Ledig tomt i Johan Beck-veien 5

Matrikkelnummer: 5538/45/219

Eierform: Selveier

Pris fra 01.01.2024 - 31.12.2024

Tomtepris/salgspris er kr. 51 388,68 + kr. 19,55 pr. kvadrat.

Prisene justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen.

Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tinglysningsgebyr og dokumentavgift i forbindelse med overdragelsen, kommer i tillegg og må betales av kjøper.

Kommunal ledning for avløp krysser tomten og dette vil sette noen føringer i forbindelse med utnytting av tomten. I skjøte skal det tinglyses en rettighet til Storfjord kommune til drift og vedlikehold av ledningen.

 

Er du interessert i å kjøpe tomt så kan du kontakte Bente Høiseth, bente.hoiseth@storfjord.kommune.no tlf 982 89 064