Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Storfjord brann og redning

Storfjord brann og redning (SBR) er en av tre beredskapsavdelinger under Lyngenfjord brann og redning. SBR er et deltidsbrannvesen bestående av 16 konstabler, inklusive fire utrykningsledere og lokal brannmester.

Styrken er satt opp med mannskap på to brannstasjoner; Hatteng og Skibotn. Blant konstablene er omtrent halvparten røykdykkere og like mange har førerkort klasse C kode 160.

Hatteng stasjon har en hovedbrannbil, tankbil, ambulanse og en vaktbil.
Skibotn stasjon har en hovedbrannbil og en mannskapsbil.

SBR er satt opp og trent for blant annet å kunne håndtere ulike branner/ røykdykking, trafikkulykker, overflateredning og miljøutslipp. Vi har også hjertestartere tilgjengelig både på Hatteng og i Skibotn.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
brannogredning_hvitbakgrunn

Kontakt

Brannmester Vidar Forsaa
Telefon: 469 01 480
E-post: vidar.forsaa@storfjord.kommune.no

Brann / ulykke?
Ring 1-1-0

Publisert