Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Storfjord brann og redning

Storfjord brann og redning (SBR) er en av tre kommunale beredskapsavdelinger under Lyngenfjord brann og redning. SBR er et deltidsbrannvesen bestående av 16 konstabler, inklusive fire utrykningsledere og lokal brannmester.

Styrken er satt opp med mannskap på to brannstasjoner; Hatteng og Skibotn. Blant konstablene er omtrent halvparten røykdykkere og like mange har førerkort for lastebil med utrykningsførerkompetanse.

Hatteng stasjon har en brannbil, tankbil og en ekstra mannskapsbil.
Skibotn stasjon har en brannbil og en ekstra mannskapsbil. I tillegg har vi ATV.

SBR er satt opp og trent for blant annet å kunne håndtere ulike branner/ røykdykking, trafikkulykker, overflateredning og miljøutslipp. Vi har også hjertestartere tilgjengelig både på Hatteng og i Skibotn.

Vi øver jevnlig og har i gjennomsnitt to utrykninger i måneden.

brannogredning_hvitbakgrunn

Kontakt

Brannmester Vidar Forsaa
Telefon: 469 01 480
E-post: vidar.forsaa@storfjord.kommune.no

Brann / ulykke?
Ring 1-1-0

Sist oppdatert 24. februar 2023