Ansvarsområder

  • Kartlegging og utredning av brukers behov
  • Hjelpemiddelformidling, tekniske hjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler
  • Veiledning og oppfølging i bruk av hjelpemidler
  • Bistå brukere ved tilrettelegging og endring av bolig, barnehage og skole
  • Trene på daglige gjøremål eller andre ferdigheter med fokus på habilitering/rehabilitering/hverdagsrehabilitering
  • Hørselskontakt og synskontakt for Storfjord kommune

Dersom du har behov for hjelpemidler, er det viktig at du tar kontakt med kommunens ergoterapeut. Behovet ditt for hjelpemidler vil bli kartlagt og vurdert av ergoterapeut, hjemmetjeneste og/eller fysioterapeut.

Denne tjenesten er gratis.

Korttidsutlån av hjelpemidler (inntil 2 år)

Storfjord kommune har ansvar for korttidsutlån. Kommunen har et begrenset lager av enkelte hjelpemidler som f.eks. rullator, rullestol, toalettforhøyer, krykker, dørterskel for korttidsutlån.

Ved behov for korttidslån av hjelpemidler, ta kontakt med ergoterapeuten, hjemmetjenesten eller driftstekniker.

Varige lån av hjelpemidler (over 2 år)

Har du varig og vesentlig funksjonsnedsettelse (over 2 år), kan du få stønad til hjelpemidler fra Folketrygden.

Har du behov for hjelpemidler til varig bruk, kan du kontakte den kommunale ergoterapeuten. NAV hjelpemiddelsentral i Tromsø har ansvar for alle varige utlån. Ergoterapeuten kan hjelpe deg med å søke hjelpemidlene fra Hjelpemiddelsentralen i Tromsø.

Levering og henting av hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentral leverer og henter hjelpemidler til og fra Storfjord kommune hver onsdag.

Driftstekniker, eventuelt ergoterapeut leverer og henter hjelpemidlene til og fra brukeren. Du kan også ta kontakt med ergoterapeut eller driftstekniker for å avtale henting/levering ved kommunalt lager. 

Service og vedlikehold

  • Du har selv ansvar for vanlig vedlikehold av hjelpemidlene, slik som renhold, luft i dekk osv.
  • Mindre reparasjoner kan du gjøre selv, eller du kan ta kontakt med ergoterapeuten eller driftstekniker i kommunen.
  • Ved behov for reparasjoner, f.eks av tekniske innretninger med motorer og elektronikk, kontaktes driftstekniker i kommunen for vurdering av hjelpemidlet og hvilke tiltak som er aktuelle å igangsette.
  • Hvis hjelpemidlet ikke fungerer som det skal, behovet endrer seg eller liknende, ta kontakt med ergoterapeut eller driftstekniker i kommunen.