Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fritidsklubbene i Storfjord

I Storfjord kommune har vi to fritidsklubber, noe som gir barn og unge tilbud hver mandag og fredag. Se egen link til de ulike klubbene, for åpningstid.

Klubben på Skibotn er lokalisert i samfunnshuskjelleren og klubben på Hatteng er lokalisert til Hatteng Flerbrukshall.

Fritidsklubbene i Storfjord skal gi et variert tilbud til kommunens ungdom på kveldstid. Klubbene skal være rusfrie, samt være et trygt og godt fritidstilbud til ungdommene i de aktuelle aldersgrupper.

Ungdomsklubben er åpen for de som går i 8. klasse til og med fylte 17 år.
Juniorklubben er åpen for alle som går i 5. – 7. klasse.


Fritidsklubbene gir gratis klubbtid for alle.

Hver klubb har en klubbleder, som sørger for klubbens drift og tilbud.

Det administrative ansvaret for fritidsklubbene er underlagt Frivilligsentralen.