Flyktningetjensten hovedoppgave er å koordinere bosetting, tilrettelegge for og veilede deltakere i forhold til integrering i samfunnet. Målet er å styrke deltagernes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet.

Flyktningtjenestens virksomhet reguleres i all hovedsak avintegreringsloven, samt eventuelle kommunale vedtekter som berører driften.
Pr. sept. 2021 bosetter ikke Storfjord kommune lenger flyktninger, men tjenesten kan gjenoppta sine oppgaver dersom det skulle endre seg.

Kontaktinformasjon