Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har kontor på Rådhuset
Besøksadresse: Oldersletta 1, 9046 Oteren


Flyktningtjenesten betår av 50 % Fagleder Flyktningtjenesten og 60 % flyktningkonsulent.
Flyktningtjenesten sammarbeider tett med Voksenopplæringen og NAV

Flyktningtjenestens oppgaver:

  • Bosetting av flyktnigner i samsvar med gjeldende vedtak
  • Praktisk hjelp og veiledning
  • Iverksette og koordinere introduksjonsprogram
  • Koordinere og samhandle med offentlige og private organ
  • Samarbeid med andre for språkpraksis

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid, les loven her
Ytterligere informasjon finnes på IMDi`s nettside

Introduksjonsprogram

Bosetting i Storfjord kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og kommunen, gir en rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
Hoveddelen av introduksjonsprogrammet skal bestå av opplæring i norsk og sammfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. For Ukrainske flyktnigner er det ikke krav om sammfunnskunnskap.

Ved oppstart i introduksjonsprogram, lages det en integreringsplan sammen med den enkelte flyktning. Integreringsplanen definerer også hvilke sluttmål deltakeren har og som oftest er det å kunne norsk godt nok til å få seg arbeid.

Integreringsprogrammet gir økonomisk støtte opp mot to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Les mer om Introduksjonsprogram her