Vår hovedoppgave er å koordinere bosetting, tilrettelegge for og veilede deltakere i forhold til integrering i samfunnet. Målet er å styrke deltagernes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet.

Voksenopplæring, NAV og flyktningkonsulenten har et nært samarbeid rundt kommunens introduksjonsprogram.

Flyktningtjenestens virksomhet reguleres i all hovedsak av lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger, jfr introduksjonsloven, samt eventuelle kommunale vedtekter som berører driften.

Vi holder til på Storfjord rådhus, 2.etasje, inngang nord (vi gjør oppmerksom på at flyktningkonsulenten ikke er tilgjengelig for publikum alle dager i uka).

Kontaktinformasjon

Flyktningkonsulent

Wiggo Hansen

tlf: 400 28 861

e-post: wiggo.hansen@storfjord.kommune.no