Åpningstider

Kl. 15.00-16.00: Familiesvømming. Barn under 12 år må være i lag med svømmedyktige voksne.
Kl.16.00-17.00: Folkebad. Alle aldre med aldersgrense fra 12 år. Må være svømmedyktig.
Kl. 17.00-18.00: Voksenbad. For de som vil svømme/trene.
 
Det er to badevakter på fra kl. 15-18 med godkjent livreddende sikkerhetskurs i vann.

Pris

Tilbudet er gratis.