Storfjord språksenter er Norges foreløpig eneste flerspråklige språksenter, og skal jobbe for å styrke samisk, kvensk og finsk i Storfjord kommune.

Språksenteret jobber med voksenopplæring, utvikling av læremiddel og arrangering av kulturkurs og -arrangement. Språksenteret kan også bistå med oversettelser.

​Språksenteret har egne hjemmesider: Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er lokalisert i Nordkalottsenteret i Skibotn.

Kontaktinformasjon

Leder Malene Stensrud Nilsen
Telefon: 
E-post: malene.nilsen@storfjord.kommune.no

Språkmedarbeider Sven Mannela
Telefon: 400 28 847
E-post: sven.mannela@storfjord.kommune.no

Språkmedarbeider Edith Båhl
Telefon: 400 28 846
E-post Edith.bahl@storfjord.kommune.no