Storfjord språksenter var Norges første flerspråklige språksenter, og skal jobbe for å styrke samisk, kvensk og finsk i Storfjord kommune.

Språksenteret jobber med voksenopplæring, utvikling av læremiddel og arrangering av kulturkurs og -arrangement. Språksenteret kan også bistå med oversettelser.

​Språksenteret har egne hjemmesider: Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er lokalisert i Nordkalottsenteret i Skibotn.