Ledig tomt Åsenveien
Området Hatteng

I Åsenveien er det nærhet til naturbarnehage, barn- og ungdomsskole, flerbrukshall, tannklinikk, rådhus, nærbutikk, ballbinge, lysløype, scooterløype, flott turterreng, skytesenter, grillbar, m.m.

Åsenveien - ledig tomt
Ledig tomt i Åsenveien, merket område

Matrikkelnummer: 5538/52/144

Areal: 1724 m2

Eierform: Selveier

Prisen gjelder for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

Prisen justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen.

Tomtepris/salgspris kr. 51 388,68 + kr. 19,55 pr. kvadratmeter.

Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyr for vann og avløp, tinglysningsgebyr og dokumentavgift ved overdragelsen, kommer i tillegg og må betales av kjøper.

 

Er du interessert i å kjøpe tomt så kan du kontakte Bente Høiseth, bente.hoiseth@storfjord.kommune.no, 982 89 064