Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskolene i Storfjord

Storfjord har to grunnskoler, Skibotn skole og Hatteng skole. Begge er kombinerte 1.-10.skoler. Grunnskolene skal gi barn i alderen 6-16 år et godt opplæringstilbud i tråd med Kunnskapsløftet. Storfjordskolens visjon er vedtatt i kommunestyret: Elevene i Storfjordskolen skal gå ut som oppreiste, trygge og nysgjerrige mennesker." Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats, elevenes læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, fagfornyelsen, gjennomføring videregående skole og VFL- vurdering for læring. Barnets beste er et gjennomgående prinsipp. Begge skolene tilbyr opplæring i samisk og i finsk/kvensk som andrespråk. Fra 1.8.2021 og i tre år framover er alle barnehager og skoler i kommunen kommet med i det nasjonale prosjektet "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis" Prosjektet har har som mål å gjøre barnehager og skoler enda bedre i stand til å gi rett hjelp i rett tid til barn og elever som trenger det. Personalet skal få økt sin kompetanse i å observere, kartlegge og iverksette tiltak som hjelper barnet så tidlig som mulig. Skolene deltar også i kompetanseheving i begynneropplæring i lesing og skriving, regning og engelsk skoleårene 2020/21,21/22, 22/23 og 23/24. Vurdering for læring, grunnleggende ferdigheter og nye fagområder i fagfornyelsen har også stort fokus.Utviklingsveileder Astrid Berg har en viktig rolle i å veilede og støtte skolene i Nord Troms i lærings- og utviklingsarbeidet og i å jobbe kunnskapsbasert.Skibotn skole har hatt ekstern skolevurdering i 2019, og Hatteng skole gjennomfører ekstern skolevurdering høst 2021. Fra august 2021 skal Skibotn skole være en av tre pilotskoler for UIT avd. Tromsø, der det skal utvikles gode og robuste modeller for distriktspraksis for lærerstudenter. Begge skolene tar forøvrig i mot studenter i praksis ved forespørsel.

Kontaktpersoner

Rektor Hatteng skole Karin Fosshaug
Undervisningsinspektør: Rune Utby (permisjon skoleåret 2020-21) Konstituert: Vegard Molberg
Telefon: 77 21 29 45 eller 772 12 947 eller 97959541 (mobil rektor)
Adresse: Skolebakken 4  9046 Oteren
​E-post karin.fosshaug@storfjord.kommune.no 

Rektor Skibotn skole Lill Kvalberg Berntsen  Undervisningsinspektør: Lars- Einar Garden
​Adresse: Skibotsveien 256  9143 Skibotn
Telefon: 77 21 29 21 eller 77 21 29 22
E-post lill.berntsen@storfjord.kommune.no