Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskolene i Storfjord

Storfjord har to grunnskoler, Skibotn skole og Hatteng skole. Begge er kombinerte 1.-10.skoler. Grunnskolene skal gi barn i alderen 6-16 år et godt opplæringstilbud i tråd med Kunnskapsløftet. Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats, elevenes læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, fagfornyelsen og gjennomføring videregående skole. Barnets beste er et gjennomgående prinsipp. Storfjordskolen har etablert en alternativ opplæringsarena «Læring gjennom arbeid» for elever som trenger mer praktiske og varierte metoder i opplæringa. Begge skolene tilbyr opplæring i samisk og i finsk som andrespråk. Fra 1.1.2018 - 31.12.20 19 er kommunens barnehager og skoler med i det nasjonale prosjektet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" (IBS). Prosjektet skal styrke barnehagene, skolene og skoleeier i å fremme trygge barnehage-og skolemiljø gjennom kompetanseheving for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser. I løpet av skoleåret 2018-19 innfører kommunen lærebrett 1:1 for alle elever i undervisninga. Storfjordskolens visjon er vedtatt i kommunestyret: "Elevene i Storfjordskolen skal gå ut som oppreiste, nysgjerrige og trygge mennesker."

Kontaktpersoner

Rektor Hatteng skole Karin Fosshaug
Telefon: 77 21 28 45
Adresse: Skolebakken 4  9046 Oteren
​E-post karin.fosshaug@storfjord.kommune.no 

Rektor Skibotn skole Lill Kvalberg Berntsen
​Adresse: Skibotsveien 256  9143 Skibotn
Telefon: 77 21 29 21
E-post lill.berntsen@storfjord.kommune.no