Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskolene i Storfjord

Storfjord har to grunnskoler, Skibotn skole og Hatteng skole. Begge er kombinerte 1.-10.skoler. Grunnskolene skal gi barn i alderen 6-16 år et godt opplæringstilbud i tråd med Kunnskapsløftet. Storfjordskolens visjon er vedtatt i kommunestyret: Elevene i Storfjordskolen skal gå ut som oppreiste, trygge og nysgjerrige mennesker."Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats, elevenes læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, fagfornyelsen og gjennomføring videregående skole. Barnets beste er et gjennomgående prinsipp. Begge skolene tilbyr opplæring i samisk og i finsk/kvensk som andrespråk. Fra 1.1.2018 - 31.12.20  er kommunens barnehager og skoler med i det nasjonale prosjektet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" (IBS). Prosjektet skal styrke barnehagene, skolene og skoleeier i å fremme trygge barnehage-og skolemiljø gjennom kompetanseheving for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser. IBS fortsetter med fyll tyngde også fra 1.1.20-31.12.21 for å kosolidere kunnskapen i skolene.I løpet av skoleåret 2018-19 innførte kommunen lærebrett 1:1 for alle elever i undervisninga. I 2020 og framover vil begynneropplæring i lesing, regning og skriving, vurdering for læring og nye fagområder i fagfornyelsen ha stort fokus.Her samarbeider grunnskolene med de andre kommunens i Nord Troms. Utviklingsveileder Astrid Berg har en viktig rolle i å veilede og støtte skolene i Nord Troms i lærings- og utviklingsarbeidet og i å jobbe kunnskapsbasert.Skibotn skole har hatt ekstern skolevurdering i 2019, og Hatteng skole gjennomfører ekstern skolevurdering vår 2020.

Kontaktpersoner

Rektor Hatteng skole Karin Fosshaug
Telefon: 77 21 28 45
Adresse: Skolebakken 4  9046 Oteren
​E-post karin.fosshaug@storfjord.kommune.no 

Rektor Skibotn skole Lill Kvalberg Berntsen
​Adresse: Skibotsveien 256  9143 Skibotn
Telefon: 77 21 29 21
E-post lill.berntsen@storfjord.kommune.no