Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskolene i Storfjord

Storfjord har to grunnskoler, Skibotn skole og Hatteng skole. Begge er kombinerte 1.-10.skoler. Grunnskolene skal gi barn i alderen 6-16 år et godt opplæringstilbud i tråd med Kunnskapsløftet. Storfjordskolens visjon er vedtatt i kommunestyret: Elevene i Storfjordskolen skal gå ut som oppreiste, trygge og nysgjerrige mennesker."Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats, elevenes læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, fagfornyelsen, gjennomføring videregående skole og VFL- vurdering for læring. Barnets beste er et gjennomgående prinsipp. Begge skolene tilbyr opplæring i samisk og i finsk/kvensk som andrespråk. Fra 1.1.2018 - 31.12.20  er kommunens barnehager og skoler med i det nasjonale prosjektet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" (IBS). Prosjektet skal styrke barnehagene, skolene og skoleeier i å fremme trygge barnehage-og skolemiljø gjennom kompetanseheving av de voksne for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser. IBS fortsetter med fyll tyngde også fra 1.1.20-31.12.21 for å konsolidere kunnskapen i skolene.I løpet av skoleåret 2018-19 innførte kommunen lærebrett 1:1 for alle elever i undervisninga. I 2020 og framover vil begynneropplæring i lesing, regning og skriving, vurdering for læring og nye fagområder i fagfornyelsen ha stort fokus.Her samarbeider grunnskolene med de andre kommunens i Nord Troms. Utviklingsveileder Astrid Berg har en viktig rolle i å veilede og støtte skolene i Nord Troms i lærings- og utviklingsarbeidet og i å jobbe kunnskapsbasert.Skibotn skole har hatt ekstern skolevurdering i 2019, og Hatteng skole gjennomfører ekstern skolevurdering høst 2020.

Kontaktpersoner

Rektor Hatteng skole Karin Fosshaug
Undervisningsinspektør: Rune Utby (permisjon skoleåret 2020-21) Konstituert: Vegard Molberg
Telefon: 77 21 29 45 eller 772 12 947 eller 97959541 (mobil rektor)
Adresse: Skolebakken 4  9046 Oteren
​E-post karin.fosshaug@storfjord.kommune.no 

Rektor Skibotn skole Lill Kvalberg Berntsen  Undervisningsinspektør: Lars- Einar Garden
​Adresse: Skibotsveien 256  9143 Skibotn
Telefon: 77 21 29 21 eller 77 21 29 22
E-post lill.berntsen@storfjord.kommune.no