Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevern

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de aller mest utsatte barna. Barnevernet i Storfjord har til intensjon at barn skal beskyttes mot alvorlig omsorgssvikt og/eller fysisk og psykisk mishandling. Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats og barnets beste som et gjennomgående prinsipp i organisasjonen. Tjenesten er lokalisert på Storfjord rådhus, inngang nord, 2. etasje. Barneverntjenesten er organisert under Helse - og omsorgsetaten fra 1.1.2021.

Kontaktinformasjon

Hovedkontaktnummer 400 28 848. 

Barnevernleder: Ann Britt Holmen
Telefon: 982 89 160  E-post: ann-britt.holmen@storfjord.kommune.no

Enhetsleder: Maria Wingstad

Telefon: 400 28 830  E-post: maria.wingstad@storfjord.kommune.no 


Akuttberedskap:

Storfjord kommune har samarbeidsavtale med Tromsø kommune om akuttberedskap i barnevernet for barn som er i krise. 

Telefonnr. til barnevernvakta i Tromsø er: 951 95 240.