Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevern

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de aller mest utsatte barna. Barnevernet i Storfjord har til intensjon at barn skal beskyttes mot alvorlig omsorgssvikt og eller fysisk og psykisk mishandling. Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats og barnets beste som et gjennomgående prinsipp i organisasjonen. Tjenesten er lokalisert i 2. et i NAV - bygget, med inngang via NAV. Barnevernstjenesten er organisert under Oppvekst og kulturetaten.

Kontaktinformasjon

Barnevernleder Ann-Britt Holmen
Telefon: 77 21 28 61 eller 982 89 160  
E-post: ann-britt.holmen@storfjord.kommune.no