Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesak

Henvendelser vedrørende byggesaker kan gjøres direkte til saksbehandler på telefon mellom kl. 09-15. Det anmodes om bestilling av time ved ønske om veiledning i byggesak.

Har dere planer om å bygge så søk i god tid.

I Storfjord er det Plan- og driftsetaten som er ansvarlig for behandling og veiledning i byggesaker. På denne nettisida skal du finne veiledning til de fleste byggetiltak på din eiendom. Finner du ikke aktuell veiledning her, kan du lese mer på www.dibk.no eller kontakte undertegnede.

Størrelse og kompleksitet på byggeprosjektet er helt avgjørende for hvordan, eller om du må søke om tillatelse. Under fanen Bygg uten å søke finner du hvilke tiltak som kan igangsettes uten søke. Alle tiltak må også være i henhold til vedtatte planer, informasjon om disse finner du her: Plan og regulering. Husk at kommunen skal ha beskjed når slike tiltak er ferdige ved innsending av skjema.

For alle søknadspliktige tiltak kan du søke elektronisk via www.byggsok.no, der får du også tilgang til alle byggesaksblanketter for manuell utfylling. Situasjonskart kan hentes direkte fra vårt kartsystem, eller fås tilsendt ved henvendelse direkte til undertegnede.

Saksbehandlingsgebyr for de forskjellige byggesakene kan du se her.

Ansatte

Magne Haugstad

byggesaksbehandler

Tlf. 400 28 836
E-post: magne.haugstad@storfjord.kommune.no