Øvre Markedsplass oversiktskart
(klikk for større kart)

Om området

Fra Øvre Markedsplass er det nærhet til barne- og ungdomsskole, barnehage, butikk, idrettshall, skytesenter, lysløype, flott turterreng, basseng (LHL-klinikken), kafé, m.m.

Øvre Markedsplass 2021 november
(klikk for større kart)

Tomtene

Eieform: Festetomter

Matrikkelenhet: 1939/45/312

Pris fra 01.01.2020 - 31.12.2020:

  1. Tomtepris/salgspris kr. 48 299,74 og inkluderer for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr i forbindelse med opprettelse av ny matrikkelenhet.

    Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tinglysningsgebyr ved inngåelse av festekontrakt og dokumentavgift kommer i tillegg og må betales av fremfester.

  2. Årlig festeavgift kr. 21,00 pr. m2 beregnes slik:

    Grunnverdi eks areal på 1000 m 2x 21,00 = 21 000

    Årlig festeavgift vil være 6 % av grunnverdi (21 000 x 0,06 %) = 1260

  3. Tomtepris/salgspris og beregning av årlig festeavgift gjelder fra vedtaksdato i kommunestyre den 20. juni 2018 og justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen indeksen pr. 15 november året før økningen.

  4. Årlig festeavgift i festekontrakten justeres hvert 10. år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunktet for korrigeringen er indeksen pr. 15. november før økningen.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:

E-post: mdb@storfjord.kommune.no