Postkassetrim

I Storfjord er det utplassert over 25 trimpostkasser. Lengden på løypene varierer- noen bare noen hundre meter mens andre løyper passer bedre for en dagstur. De fleste kassene ligger i lett tilgjengelig terreng og gir fine trimturer og naturopplevelse for alle, mens noen få løyper byr på brattere stigning og høyere puls. Flere av løypene ender på flotte utsiktspunkter der du kan skue utover kommunen. Er du interessert i mer enn bare frisk luft og trim, vil du langs noen av stiene finne skilt med bilder og tekst om stedets flora, fauna og historie.

Her finner du beskrivelser av alle turene i Storfjord, med kartblad for hver enkelt: telltur.no


Konkurranseregler

Turgåere som har besøkt trimpostkassene i Storfjord i løpet av perioden 1. juni – 31. oktober hvert år er med i trekningen av premier. I barneklassen får alle en deltakerpremie, i tillegg trekkes det ut en hovedpremie her. Du kan velge om du vil gå til 10/20 ulike kasser eller samle poeng. Dersom du velger å samle poeng kan du gå flere turer til samme kasse. Poeng tildeles etter vanskelighetsgrad: Grønn = 5 poeng, Blå = 10 poeng, Rød = 20 poeng, Sort = 50 poeng.

Konkurransen er delt inn i 3 klasser:

1. Barn (0 - t.o.m. det året du fyller 17 år) - minst 10 ulike kasser eller 100 poeng
2. Voksne - minst ulike 20 kasser eller 250 poeng
3. Godt voksne (62+) inkl. funksjonshemmede - minst 10 ulike kasser eller 100 poeng

Konkurranseskjema

 

Papirskjema:

Word eller pdf

Elektronisk registrering:

For deg som liker å bruke elektroniske tjenester og mobilregistrering er kanskje nettportalen telltur.no et godt alternativ til de gamle papirskjemaene for postkassekonkurransen.

Toppturer

Det er 10 fine topper i kommunen, alle over 1000 m høyde, som inngår i postkassetrimmen fra 2024. Toppene som inngår i denne konkurransen er: Ádjit, Bogefjell, Falsnestinden, Stálloborri, Mannfjellet, Moskkogáisi, Oteraksla, Parastinden, Ráigegáisi og Reppifjellet. Turene har varierende lengde og terreng. Vel oppe på toppen, uansett hvem av dem du er på, blir du belønnet med en storslagen utsikt og følelsen av å ha gjort en liten prestasjon.

Her finner du beskrivelser av alle turene i Storfjord, med kartblad for hver enkelt: telltur.no

Elektronisk registrering:

For deg som liker å bruke elektroniske tjenester og mobilregistrering er kanskje nettportalen telltur.no et godt alternativ til de gamle papirskjemaene for postkassekonkurransen.

 

GPX-filer

For deg som ønsker å bruke GPX-filer i tillegg til kart og kompass når du går på topptur, kan du laste ned filer her:

Àdjit – Aadjekka      

GPX

Bogefjell                                

GPX

Falsnestinden – Falsnjárvárri – Falisnemenvaara                     

GPX

Stálloborri

GPX

Mannfjellet – Olmmáivárri - Olmavaara

GPX

Moskogaisa – Moskkogáisi - Moskukaisa

GPX

Oteraksla - Čávkoscohkka

GPX

Parastinden - Bárrás

GPX

Raigegaisa – Ráigegáisi - Raikiskaisa

GPX

Reppifjellet – Reahpennjárggavárri - Reppiniememvaara

GPX

FYSAK vinterkonkurranse

Konkurranseregler for FYSAK vinterkonkurranse

 1. Konkurranseperiode: 1. januar – 30. april
 2. Poengsystem: Konkurransen går på POENG. Man kan velge om man vil gå til en eller flere trimkasser i Storfjord (ikke toppturkasser), så lenge man samler opp minimum poengsum for sin klasse:
  1. Barn (0 - t.o.m. det året du fyller 17 år): 50 poeng
  2. Voksne: 125 poeng
  3. Godt voksne (62+) inkl. funksjonshemmede: 75 poeng
 3. Premiering: Trekkepremier, en barneklasse og en voksenklasse.
 4. Registrering: Papirskjema eller telltur.no (velg Vinterkonkurranse FYSAK). Husk å melde deg på konkurransen før du begynner å samle poeng!
 5. Frist for innlevering av papirskjema: 1. mai
 6. Frist for siste registrering på telltur.no: 30. april

Turene er de samme som for Postkassetrimmen. 5 på topp-kassene inngår ikke.

 

Sikkerhet på tur

All ferdsel skjer på eget ansvar. Vær obs på at turruta er skiltet og/eller beskrevet for ferdsel i på barmark. Ved vinterferdsel bør man ha kunnskap og utstyr for forholdene. Ha med deg nødvendig utstyr av klær, mat, kart og kompass, avhengig av turens lengde og gradering. På vinteren, men også tidlig på sommeren kan det ligge det snø i turområdene. Skal du ferdes i snødekt terreng, sjekk skredvarsel (www.varsom.no), skredkartet (bratthet i turterreng) og værmelding. Vær obs på skavlbrudd langs eggen/toppen av fjellet, utløpssoner for skred, samt terrengfeller. Hør med lokalkjente dersom du er usikker på forholdene.

På tur i Storfjord 2022

Turheftet På tur i Storfjord

Vi har et flott turhefte for alle postkassetrimturer, 5 på topp og tilrettelagte turer som passer alle brukere på hjul (rullestol, barnevogn og rullator) i Storfjord. Det kan du laste ned her.

Utstyrssentralen

Utstyrssentralen skal ved å tilby gratis utlån av tur- og aktivitetsutstyr gjøre det mulig for alle innbyggere i Storfjord å være fysisk aktiv i friluft. Hovedbasen finner du på biblioteket på rådhuset, men det er også en mindre base på hver skole der skoleelever kan låne utstyr direkte. Les mer her.