Oversiktsbilde Brenna
(klikk for større kart)

Om området

På Brenna er det nærhet til naturbarnehage, barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, tannklinikk, rådhus, NAV, nærbutikk, ballbinge, lysløype, scooterløype, flott turterreng, skytesenter, grillbar, m.m.

Brenna 2021 november
(klikk for større kart)

Tomtene

Matrikkelnummer: 52/188

Eieform: Feste

Pris fra 01.01.2020 - 31.12.2020:

  1. Tomtepris/salgspris kr. 48 299,74 og inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr i forbindelse med opprettelse av ny matrikkelenhet.

    Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tinglysningsgebyr ved inngåelse av festekontrakt og dokumentavgift kommer i tillegg og må betales av fremfester.

  2. Årlig festeavgift kr. 21,00 pr. m2 beregnes slik:

    Grunnverdi eks areal på 1000 m 2x 21,00 = 21 000

    Årlig festeavgift vil være 6 % av grunnverdi (21 000 x 0,06 %) = 1260

  3. Tomtepris/salgspris og beregning av årlig festeavgift gjelder fra vedtaksdato i kommunestyre 20.06.2018 og justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen er indeksen pr. 15 november.

  4. Årlig festeavgift i festekontrakten justeres hvert 10. år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunktet for korrigeringen er indeksen pr. 15. november året før økningen.

 

Tips: Bruk kartløsningen for å kunne se området i digitalt kart.


 

 

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:

E-post: mdb@storfjord.kommune.no