Oversiktsbilde Brenna
(klikk for større kart)

Om området

På Brenna er det nærhet til naturbarnehage, barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, tannklinikk, rådhus, nærbutikk, ballbinge, lysløype, scooterløype, flott turterreng, skytesenter, grillbar, m.m.

Brenna tomter
(klikk for større kart)

Tomtene

Matrikkelnummer: 52/188

Eieform: Feste

Pris fra 01.01.2024 - 31.12.2024:

Tomtepris/salgspris 56 984,90 og inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr i forbindelse med opprettelse av ny matrikkelenhet.

Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tinglysningsgebyr ved inngåelse av festekontrakt og dokumentavgift kommer i tillegg og må betales av fremfester.

Årlig festeavgift kr. 25,84 pr. m2 beregnes slik:

Grunnverdi eks areal på 1000 m 2x 25,84 = 25 840

Årlig festeavgift vil være 6 % av grunnverdi (25 840x 0,06 %) = 1550

Tomtepris/salgspris og beregning av årlig festeavgift gjelder fra vedtaksdato i kommunestyre 20.06.2018 og justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen er indeksen pr. 15 november.

Årlig festeavgift i festekontrakten justeres hvert 10. år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunktet for korrigeringen er indeksen pr. 15. november året før økningen.

 

Tips: Bruk kartløsningen for å kunne se området i digitalt kart.


 

 

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:

E-post: mdb@storfjord.kommune.no