Når kommunen eller private fremmer forslag planer i kommunal sammenheng er det krav til medvirkning. Dette er nødvendig for at alle parter skal få sagt sitt, og at man skal kunne justere planene der dette er nødvendig. Les mer om medvirkning her.

Under kommer liste med hvilke planer som er under arbeid, og hvor i planprosessen disse er. Klikk på linkene for å få tilgang på dokumentene tilhørende de forskjellige planene. Vedtatte planer vil bli lagt til i den åpne kartløsningen. Finner du ikke planen du letere etter, ta kontakt med Plan- og driftsetaten.

Tabellen viser oversikt over hvilke planer som er under arbeid, dato for planoppstart og når den er ute til offentlig ettersyn. For utfyllende informasjon kan en klikke på koblingene som ligger i tabellen. For saker som er til offentlig ettersyn kan en avgi høringsuttalelse. Informasjon om klagerett på vedtatte planer kan du laste ned ved å klikke her.

Reguleringsplan under arbeid

PlanoppstartUte til offentlig ettersynVedtatt plan
Larvollen Boligområde (B18) 5425202000119.03.2109.06.23 - 20.08.2314.12.24
Nálluvuohpi Reiselivsområde 19392015001 16.04.19 - 07.06.1926.02.20
Skibotn Omsorgsboliger 1939201800109.11.1727.03.18 - 16.05.18 
Elvevoll Settefisk 1939201800329.01.2018 03.05.19
Skibotn Kai23.12.2017  
EISCAT 3D Skibotn01.10.201612.07.17 - 11.09.1713.12.17
Oldersletta boligfelt 1939201700128.03.201714.07.17 - 13.09.1725.10.17
Skibotn Kirkegård/Gravlund 1939201700208.05.201711.07.17 - 10.09.1725.10.17
Skibotn avløpsrenseanlegg10.07.2017