De områdene det kreves uavhengig kontroll av er: 

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Dette kravet gjelder også for fritidsboliger med mer enn en boenhet.


For følgende fagområder i tiltaksklasse 2 og 3 kreves det også uavhengig kontroll: 

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet

Kommunens oppgave er å påse at byggesaken er belagt med tilstrekkelig ansvar herunder nødvendige kontrollforetak. I tillegg skal kommunen også behandle søknadene om ansvarsrett og vurdere om det er grunnlag for å utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest når tiltaket er ferdig og kontrollforetaket har rapportert om åpne avvik.

Der kontrollforetaket har sentral godkjenning for kontroll og ansvarsområde for kontroll og tiltaksklasse ligger innenfor den sentrale godkjenningen, skal kommunen tildele ansvarsrett uten å vurdere kvalifikasjoner og system. Kontrollforetak som ikke har sentral godkjenning for kontroll, må vurderes av kommunen i forhold til kvalifikasjoner, herunder kontrollpraksis og system, på vanlig måte.

Det er tiltakshaver som skal bestille kontrollforetak til å gjennomføre den obligatoriske kontrollen.

Direktoratet for byggekvalitet har utarbeidet en veiledning om uavhengig kontroll som gjennomgår og forklarer kravene stilt i byggesaksforskriften ytterligere.