Vårt undervisningstilbud

Storfjord kulturskole gir tilbud til barn og unge i Storfjord innen musikk og andre kunstuttrykk. Alle tilbud gis med forbehold om tilgang på lærere. Kulturskolen har en del instrumenter for utleie, til hjemmeøving.

Undervisningstilbudet er delt inn i tre hovedkategorier: 

Breddetilbud: 

Dette er et tilbud som hovedsaklig skal være et introduksjonstilbud til kulturskolens ulike fag. Det blir organisert som flere ulike seks-ukerstilbud, der eleven gjennom året får muligheten til å prøve ut de fagtilbudene de er interesserte i. Tilbudet er lagt opp fleksibelt slik at man kan velge å melde seg på ett eller flere seksukerskurs. Målgruppe er først og fremst de yngste i småtrinnet, men er åpent også for elever i mellomtrinn. 

Breddetilbudet består av disse kursene: 

Musikk-kurs: Sang og sanglek, Fiolin, blokkfløyte og piano, Gitar og bassgitar, Messingblås, Rytmelek og trommer, Blås, tangent og stryksamspill og Rett i Band

Andre kunstuttrykk: Dramalek, Kunstverksted, Lek med ord og tekst og Barnedans

Kjernetilbud:

Kjernetilbudet er hovedaktiviteten til kulturskolen. Her tilbys målrettet undervisning ukentlig gjennom skoleåret. Undervisningen vil bli gitt som enetimer og/eller gruppeundervisning. Kjernetilbudet består av disse tilbudene: 

Musikk: Althorn, baryton/tenorhorn, bassgitar, blokkfløyte, fiolin, gitar, piano, sang, slagverk, trompet/kornett, barnekor og band.

Andre kunstuttrykk: Dans, Skapende skriving, Teater og visuell kunst

Fordypningstilbud: 

Fordypningstilbud er et tilbud til elever med ekstra forutsetninger og behov for undervisning på et høyere nivå. Ved behov for ekstra fordypning vil tilbud bli gitt i samarbeid med andre kulturskoler/andre institusjoner og i samarbeid med den aktuelle kulturskolelærer. 

Organisering av undervisningen

Hvor er undervisningen?

Undervisningen foregår i musikkbingene like ved den skolen som eleven går på. Når det gjelder tilbud som krever store grupper som for eksempel kor eller teatergruppe forutsettes at det er mange nok som har meldt seg på innen fristen 1. mai.

Når blir undervisningen?

Enkelttimer blir hovedsakelig gitt i skoletiden, mens gruppeundervisning blir i SFO-tiden, i forlengelse av skoledagen eller på ettermiddagstid. For elever som deltar på tilbud i skoletiden søkes permisjon fra grunnskole i henhold til kulturskolens undervisningsplan. 

Kulturskolelærere

Line Sørum
tlf. 478 38 674, e-post: line.sorum@storfjord.kommune.no
100% rektor i kulturskolen (40 % adm / 60 % undervisning)
Fag: Messinginstrumenter, Fiolin, blokkfløyte, piano, sang, kor og skapende skriving.

Toni Mattila
tlf. 45203716, e-post: toni.mattila@storfjord.kommune.no
100 % lærer
Fag: Gitar, bass, slagverk, piano og band. 

Kari Nilsen Overelv
tlf. 90126133, e-post: kari.overelv@storfjord.kommune.no   
10 % lærer 
Fag: Visuell kunst 

Hvordan melde seg inn og ut?

Lenke til påmeldingsskjema finner du her.

Frist for søknad om plass er 1. mai. Eleven beholder tildelt plass til den sies opp.

Frist for utmelding er 1. desember for vårsemesteret og 1. mai for høstsemesteret.