Lyngsalpan Vekst AS

Lyngsalpan vekst AS er et kommunalteid aksjeselskap med avdelinger både i Storfjord og Lyngen kommune. Vi gir mennesker som har en helsemessig begrensning mulighet til å delta i arbeidslivet. I tillegg tilbyr vi arbeidsforberedende trening for de som er under tiltak hos NAV og gir opplæring til lærekandidater innen flere fag. I vår bedrift har vi varierte arbeidsoppgaver innen trykkeri, avdeling for skilting og profilering, vaskeri, husflid, butikk, vedproduksjon, data- og tjenesteyting.  

For mer informasjon se lavekst.no 

Dagsenter for hjemmeboende personer med demens

Dagtilbudet er i hovedsak beregnet for hjemmeboende personer med sykdommen demens. Vi har åpent hver torsdag og fredag. Dagsenteret er i egne lokaler på Valmuen arbeids- og aktivitetssenter. Vi samarbeider med skjermet enhet på sykehjemmet slik at også beboere kan delta på disse aktivitetene enkelte dager.

Vi kan tilby ulike aktiviteter som f.eks. kjøreturer, spaserturer, turer med bålfyring/grilling, sang og musikk, lesestund/høgtlesing, måltider. Aktivitetene tilpasses den enkelte deltakers interesser og behov.
Vi tilbyr henting og hjemkjøring for de som har behov for følge.

Målet med dagtilbudet:

· bidra til en meningsfull hverdag med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring 

· aktivisere og stimulere, gi gode stunder og bidra til livsglede

· bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner slik at brukeren kan bo hjemme så lenge som ønskelig og mulig

· gi avlastning for pårørende

Hva koster dagtilbudet: 
Deltakerne betaler dagsats til kommunen, p.t. kr. 105,- pr. dag, Kommunestyret fastsetter dagsats. Faktura sendes fra vår økonomiavdeling. I prisen inngår enkle måltider.  

Kontaktinformasjon:

Elisabeth R. Nygård (leder Dagsenter) 
Telefon: 400 28 844, epost: elisabeth.nygard@storfjord.kommune.no 

Nina Seppola (demenskontakt hjemmetjenesten) 
Telefon: 400 28 803, epost: nina.seppola@storfjord.kommune.no 

Valmuen arbeids- og aktivitetssenter

Valmuen arbeids- og aktivitetssenter er et tilrettelagt tilbud hvor vi tilbyr arbeidsopphold på kortere eller lengre sikt. Ved Valmuen arbeids- og aktivitetssenter har vi arbeidstakere med ulik bakgrunn, og målet er å legge til rette for kreativ utfoldelse i et fellesskap som utvikler den enkeltes ressurser.

Vi kan tilby catering - gaveartikler fra egne verksteder og fra lokale produsenter - bruktbutikk - salg av potet og sommerblomster (i sesong)

Åpningstider

Åpningstid mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Vaskeriveien 10, Oteren

Telefon: 400 28 840

Møteplassen

Møteplassen på Valmuen

Møteplassen for damer på Valmuen arbeids- og aktivitetssenter er et treffsted for alle som vil møte noen å prate med. Salg av kaffe og noe å bite i. Her får du informasjon om diverse kunngjøringer blant annet fra kommunen. Loddsalg og sangstund er viktige elementer for dagen, iblant er vi ute på kjøretur. Hvis du vil delta på Møteplassen, er det bare å ringe på forhånd. Møteplassen er åpen onsdager fra kl.10.00 - 14.00. Vel møtt.

Trenger du skyss, ring 414 87 715 (Ellen Stubeng)

Møteplassen på Skibotn samfunnshus

Møteplassen Skibotn holder kafe hver torsdag. Kafeen er åpen fra klokken 11.00-14.00. Møteplassen er lokalisert i Skibotn samfunnshus, egen inngang og nærmest parkeringsplassen.

Kafeen er åpen for alle og det selges f.eks. kaffe/te, rundstykker og vafler. Kafeen eies av Storfjord frivilligsentral, men pr i dag drives kafeen av Skibotn pensjonistforening

For mer informasjon, kontakt pensjonistforeningen ved Svein Ricardsen, e-post: sveinricardo@gmail.com, telefon 901 51 212

Gutteklubben

Gutteklubben er et treffsted på Valmuen arbeids- og aktivitetssenter som har åpent på tirsdager fra kl. 11 til kl.14. Det er et tilbud til de som har lyst å treffe andre mennesker å prate med. Salg av kaffe og vafler.

Fritidskontakt (støttekontakt)

Formålet med tjenesten

Tilbudet om fritidskontakt skal bidra til at barn, voksne og eldre skal få en aktiv og meningsfull fritid i fellesskap med andre, forebygge isolasjon og fremme sosial deltagelse.

Hvem kan få denne tjenesten?

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper som oppholder seg i kommunen, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne, samt barn som bor i kommunen og der barneverntjenesten vurderer at det kan være behov.

Du kan lese mer om tjenesten her: Informasjon om fritidskontaktordningen

Ønsker du å bli fritidskontakt, finner du mer informasjon her: Velkommen som fritidskontakt. Du kan også sende inn registreringsskjema som du finner her (må skrives ut): Registreringsskjema for fritidskontakter/avlastere.

Kontaktinformasjon

Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste
Tjenesteleder Karoline Johansen
Telefon: 400 28 813
E-post: karoline.johansen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Sykehjemsavdelinga, Åsen

Enhet for psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid
Tjenesteleder Linda Rasmussen
Telefon: 400 28 869
E-post: linda.rasmussen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset på Hatteng

Barnevern
Barnevernleder Ann-Britt Holmen
Telefon: 982 89 160
E-post: ann-britt.holmen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset på Hatteng